اطلاعات OFAC در مورد یک گزارش اعتباری

OFAC
۲۳۹

اطلاعات OFAC در مورد یک گزارش اعتباری

1-اطلاعاتOFAC در مورد گزارش اعتباری من چیست؟

دفاتر و سازمان‌های اعتبارسنجی، معیارهای جدیدی را جهت انطباق با مقررات OFAC اتخاذ کرده اند. آنها قبل از صدور گزارش اعتباری، از نرم افزار غربالگری برای تعیین این مسئله استفاده می کنند که آیا متقاضی اعتبار در فهرست ملیت‌های خاص تعیین شده (SDN) در OFAC یا یکی دیگر از فهرست‌های تحریم OFAC قرار دارد.

این نرم افزار، نام متقاضی اعتبار و سایر اطلاعات را با نام‌های فهرست تحریم OFAC مطابقت می دهد. چنانچه نتیجه این تطبیق مثبت بود، ممکن است اداره گزارش دهی اعتبار یک “پرچم قرمز” یا هشدار در گزارش قرار دهد.

این لزوما به این معنی نیست که کسی به صورت غیرقانونی از شماره امنیت اجتماعی شما استفاده می کند یا اعتبار بدی دارید. این تنها یادآوری برای کسی است که اعتبار شما را بررسی می کند و با  مقایسه اطلاعات تان با اطلاعات OFAC مشخص می کند که آیا در یکی از فهرست‌های تحریم OFAC قرار دارید یا خیر.

درصورتیکه در فهرست‌های تحریم ها نیستید، شخصی که اعتبارتان را بررسی می کند، هشدار OFAC را نادیده می گیرد و نیازی به تماس با OFAC نیست. با این حال، اگر شخصی که اعتبارتان را بررسی می کند، بر این باور باشد که شما در یکی از فهرست‌های تحریم‌های OFAC قرار دارید، باید با خط ویژه OFAC تماس گرفته و بررسی کند و آن را گزارش دهد.

درباره مهاجرت به آمریکا هم بخوانید

2-چگونه می توانم گزارش اعتباری‌ام را از هشدار OFAC خارج کنم؟

مصرف کننده مطابق قانون گزارش دهی منصفانه اعتبار (FCRA)، 15 U.S.C. 1681 و غیره، این حق را دارد برای حذف اطلاعات نادرست در مورد گزارش اعتباری‌اش درخواست دهد.

برای انجام این کار، مصرف کنندگان باید با اداره یا سازمان گزارش دهی اعتبار تماس بگیرند که گزارش اعتباری را  صادر می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق مصرف کنندگان براساس FCRA، از وب سایت کمیسیون تجارت فدرال در آدرس http://www.ftc.gov/os/statutes/fcrajump.shtm یا اداره حفاظت مالی مصرف کننده در 855-411-2372 بازدید کنید.

نهادهای متعلق به اشخاصی که دارایی و منافع مادی آنها بلوکه می شوند (قانون 50%)

این سوالات متداول (FAQs) به پرسش هایی پاسخ می دهند که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اداره خزانه داری (OFAC) دریافت می شود و به وضعیت نهادهای متعلق به اشخاص یا نهادهایی مربوط است که دارایی و منافع مالی آنها براساس دستورات اجرایی و مقررات مدیریت شده توسط OFAC بلوکه می شوند (اشخاص تحریم شده).

این پرسش‌های متداول، شفافیت بیشتری در مورد دستورالعمل‌های بازنگری شده ارائه می‌دهند که OFAC در تاریخ 13 اگوست 2014 منتشر کرد، می توان به وب سایت OFAC که در اینجا آمده و دستورالعمل‌های قبلی منتشر شده در تاریخ 14 فوریه 2008 (قانون 50% OFAC) مراجعه کرد.

دستورالعمل بازنگری شده بیان می کند که دارایی و منافع مالی نهادهای مستقیما یا غیر مستقیم مشمول 50% مالکیت یک یا چند شخص از اشخاص تحریم شده به عنوان تحریم شده تلقی می شوند.

صرفنظر از این که این نهادها در فهرست اشخاص مشخص شده در OFAC (فهرست SDN) و فهرست ملیتهای مشخص شده در OFAC یا پیوست یک دستور اجرایی ظاهر شوند.

دستورالعمل بازنگری شده بر اساس دستورالعمل‌های قبلی، از طریق بررسی نهادهای مشمول 50% مالکیت یک یا چند شخص از اشخاص تحریم شده ایجاد می شود.

برای توضیح بیشتر، سؤالات متداول را در زیر ببینید. اگر به دستورالعمل بیشتر در رابطه با استفاده از قانون 50% OFAC نیاز دارید، می توانید با OFAC تماس بگیرید و اطلاعات مربوط به واقعیات و شرایط خاص را ارسال کنید.

* همچنین OFAC قانون 50% را درمورد نهادهای موجود در فهرست شناسایی تحریم‌های بخشی (فهرست SSI) ایجاد شده در ژوئیه 2014 در زمینه تحریم‌های مرتبط با اوکراین/روسیه،اعمال می کند.

نیازی نیست که دارایی و منافع مالی اشخاص (و نهادهای مشمول مالکیت 50% یا بیشتر توسط یک یا چند شخص در محدودیت فهرست SSI) در فهرست SSI بلوکه شوند؛

در عوض مجموعه محدودتری از محدودیت‌های مبادله برای آنها اعمال می شود. بنابراین، در زمینه محدودیت‌های فهرست SSI، این پرسش‌های متداول را می توان استفاده نمود تا شناسایی شود که کدامیک از این نهادهای زیرمجموعه، مدنظر فهرست محدودیت‌های SSI هستند و این بدان معنی نیست که هر گونه اقدام اضافی (مانند بلوکه کردن) برای اموال این نهادها پیشنهاد شود.

ارجاعات به “مالکیت 335 یا بیشتر” و “مالکیت اکثریت حق رای ها” در دستورالعمل شماره 4، با اصلاحیه ای در 31 اکتبر 2017، کاربرد قانون 50% OFAC تغییری در چهارچوب دستورالعمل شماره 4 ایجاد نمی کنند. برای اطلاعات بیشتر، سؤالات متداول 373، 537 و 538 را ببینید.

OFAC
OFAC

 3-آیا OFAC نهادهایی را بررسی می کند که در آنها بیش از یک یا چند شخص تحریم شده اعمال کنترل می کنند، اما مالکیت 50% یا بیش از آن را ندارند، تا متعاقب قانون 50% OFAC تحریم شوند؟

قانون 50% OFAC تنها درمورد مالکیت صحبت می کند و در مورد کنترل اعمال نمی شود. اموال نهادی که تحت کنترل یک یا چند شخص تحریم شده (بدون مالک 50% یا بیشتر) باشد به طور خودکار براساس قانون 50% OFAC بلوکه نمی شود.

اما ممکن است OFAC این نهاد را شناسایی کند و آن را به فهرست SDN براساس قانون یا دستورالعمل اجرایی اضافه کند که اختیاراتی به OFAC می دهد تا نهادهایی را مشخص کند که یک شخص تحریم شده کنترل آنها را به دست دارد.

OFAC هنگام ارزیابی یک مبادله با هویتی احتیاط می‌کند که یک شخص تحریم نشده (یک هویت تحریم نشده) است که در آن یک یا چند شخص تحریم شده دارای منافع قابل توجه مالکیت کمتر از 50% هستند یا اینکه یکی یا چند شخص از اشخاص تحریم شده ممکن است ابزار کنترل داشته باشند.

ممکن است این هویت‌های تحریم نشده موضوع تصمیمات یا اقدامات اجرائی آتی توسط OFAC باشند. علاوه بر این، اشخاص باید در مواجه با چنین نهاد تحریم نشده‌ای با احتیاط عمل کنند تا اطمینان یابند که این نهاد با یک شخص تحریم شده سر وکار ندارد، شخصی که نماینده یک نهاد تحریم نشده برای ورود به قراردادی است که توسط یک شخص تحریم شده امضا می شود.

لطفا توجه داشته باشید که برخی از برنامه‌های تحریم (همچون کوبا و سودان) اشخاص را فارغ از نقش OFAC تحریم می کند؛ این ممنوعیت ها بر پایه معیارهای جدا از قانون 50% OFAC اعمال می شوند.

این مطلب را هم بخوانید: ویزای کار H1B چیست؟

4- آیا OFAC، سهام مالکیت تمام اشخاص تحریم شده را زمانی تجمیع می کند که تشخیص می‌دهد یک نهاد متعاقب قانون 50% OFAC تحریم می شود؟

بله. در تاریخ 13 اگوست 2014، OFAC در دستورالعمل قانون 50% بازنگری شده نشان داد که قانون 50% OFAC برای نهادهایی اعمال می شود تحت 50% مالکیت یا بیشتر توسط یک یا چند شخص تحریم شده هستند.

بر این اساس، اگر شخص تحریم شده X مالک 25% نهاد A باشد، و شخص تحریم شده Y مالک 25% دیگر نهاد A باشد، نهاد A تحریم می شود.

دلیل این امر این است که نهادA  تحت مالکیت 50% یا بیشتر توسط یک یا چند شخص تحریم شده می باشد.برای محاسبه مالکیت کل، منافع تحریم شده مالکیت اشخاص براساس برنامه‌های مختلف تحریم OFAC تجمیع می شوند.

OFAC
OFAC

5- همانطور که در پرسش و پاسخ 3 توضیح داده شد، قانون 50% OFAC در صورتی برای یک یا چند شخص تحریم شده (افراد تحریم شده) اعمال نمی شود که با وجود اعمال کنترل دارای مالکیت 50% یا بیشتر نیستند.

آیا زمانی که فرد تحریم شده از طرف نهاد تحریم نشده تحت کنترل خودش اقدام می کند، اشخاص می توانند در مذاکرات شرکت کنند، در قراردادها وارد شوند یا مبادلات مربوط به اشخاص تحریم شده را پردازش کنند (مثلا یک شخص تحریم شده، مدیر اجرایی یک نهاد تحریم نشده است و از طرف آن نهاد قرار دادی را امضا می کند)؟

خیر. تحریم‌های OFAC معمولا از مبادلات دربرگیرنده‌ی یک شخص تحریم شده بدون مجوز OFAC ممانعت می کند، حتی اگر شخص تحریم شده به نمایندگی از یک نهاد تحریم نشده عمل کند.

بنابراین، اشخاص آمریکایی هنگام انجام تجارت با نهادهای تحریم نشده که در آن افراد تحریم شده مشارکت دارند، باید مراقب باشند؛ برای مثال، اشخاص آمریکایی نمی توانند در قراردادهایی وارد شوند که توسط یک شخص تحریم شده امضا می شوند.

مطلبی در مورد : ویزای غیرمهاجرتی گروه O

6- قانون 50% OFAC بیان می کند که اموال و منافع مالی نهادهای تحت مالکیت 50% یا بیشتر توسط یک یا چند شخص از اشخاص تحریم شده، بلوکه می شوند. OFAC چگونه مالکیت غیرمستقیم را تفسیر می کند در حالیکه به ساختارهای خاص مالکیت پیچیده مرتبط است؟

همانطور که در قانون 50% OFAC بکار رفته، “به طور غیر مستقیم” به مالکیت سهام یک نهاد از طریق نهاد یا نهادهای دیگر توسط یک یا چند شخص تحریم شده اشاره دارد که در مجموع 50% مالکیت یا بیشتر را در اختیار دارند. OFAC از اشخاصی درخواست می کند که در معرض یک مبادله بالقوه هستند، تا ارزیابی صلاحیت مناسبی در مورد نهادهایی انجام دهند که در مبادلات مشارکت داشته یا روابط حساب آنها برای تعیین سهام مالکیت مربوطه حفظ می شوند.

لطفا برای دستورالعمل‌های بیشتر در خصوص استانداردهای ارزیابی صلاحیت برای طرف‌های واسطه، پرسش و پاسخ 116 را ببینید. لطفا برای دستورالعمل بیشتر در مورد تشخیص اینکه آیا یک نهاد متعاقب قانون 50% OFAC تحریم می شود، به مثالهای زیر مراجعه کنید.

مثال 1: شخص تحریم شده X مالک 50% نهاد A ، و نهادA مالک 50% نهاد  Bمی باشد. نهاد  B تحریم می‌شود. این امر بدان دلیل است که شخص تحریم شده X بطور غیر مستقیم مالک 50٪ نهاد  Bمی باشد.

علاوه بر این، وجود 50% مالکیت شخص تحریم شده X در نهاد A  باعث می شود نهاد A تحریم شود. مالکیت 50% نهاد A بر نهاد B ، به نوبه خود باعث می شود نهاد B تحریم شود.

مثال 2: شخص تحریم شده X مالک 50% نهاد A و 50% نهاد B است. نهادهای A و B هر کدام مالک 25% نهاد C هستند. نهاد  Cتحریم می شود. این امر بدان دلیل است که بواسطه‌ی مالکیت 50% نهاد A، شخص تحریم شده X بطور غیرمستقیم مالک 25% نهاد C محسوب می شود؛

و از طریق مالکیت 50% نهاد B، شخص تحریم شده X بطور غیرمستقیم مالک 25% دیگر نهاد C تلقی می شود. هنگامی که شخص تحریم شده X از طریق نهادهای A و B ، مالک غیرمستقیم نهاد C است.

مالکیتش برابر 50% می شود. به دلیل مجموع مالکیت 50% توسط نهادهای A و B، که خودشان به خاطر مالکیت 50% شخص تحریم شده X تحریم شدند، نهاد C نیز تحریم می شود.

مثال 3: شخص تحریم شده X مالک 50% نهاد A و 10 درصد نهاد B است. نهاد A نیز مالک 40% نهاد B باشد. نهاد  Bتحریم شده در نظر گرفته می شود. این بدان دلیل است که از طریق مالکیت 50% نهاد A، شخص تحریم شده X به طور غیرمستقیم مالک 40 درصد نهاد B در نظر گرفته می شود.

هنگامی که این وضعیت به مالکیت 10% مستقیم شخص تحریم شده X در نهاد B اضافه می شود، کل مالکیت شخص تحریم شده X (مستقیم و غیر مستقیم) در نهاد  Bبرابر 50% می شود. نهاد  B نیز به خاطر کل مالکیت 50٪ شخص تحریم شده X و نهاد تحریم شده  A تحریم می شود.

مثال 4: شخص تحریم شده X مالک 50% نهاد A و 25% نهاد B است. نهادهای A و B هر کدام مالک 25% نهاد C هستند. نهاد  Cتحریم نمی شود. این بدان دلیل است که حتی اگر شخص تحریم شده X از طریق 50% مالکیت نهاد A، بطور غیرمستقیم مالک 25% نهاد C باشد، نهاد  Bبواسطه‌ی شخص تحریم شده X تحت مالکیت 50% یا بیشتر نیست و بنابراین شخص تحریم شده X بواسطه‌ی مالکیت بخشی از نهاد B، مالک غیر مستقیم نهاد C محسوب نمی شود.

کل مالکیت شخص تحریم شده X (مستقیم و غیر مستقیم) در نهاد  C برابر 50% یا بیشتر نیست. نهاد  Aخودش یک نهاد تحریم شده است، اما مالکیتش در نهاد  Cبرابر 50% یا بیشتر نیست.

مثال 5: شخص تحریم شده X مالک 25% نهاد A و 25% نهاد B است. نهادهای A و B هر کدام مالک 50% نهاد C هستند. نهاد  C تحریم نمی شود. این امر بدان دلیل است که مالکیت 25% شخص تحریم شده  X در نهادهای A و B کمتر از 50% است.

به این ترتیب نهاد A و نهاد  Bتحریم نمی شوند و شخص تحریم شده  X بواسطه‌ی مالکیت بخشی از نهادهای A یا B، مالک غیرمستقیم نهاد C محسوب نمی شود.

OFAC
OFAC

7- قانون 50% OFAC چگونه در مورد شرایطی اعمال می شود که در آن یک یا چند شخص تحریم شده مالکیت 50% یا بیشتر یک نهاد را دارند، اما پس از تشخیص، یک یا چند شخص تحریم شده از سهام مالکیتشان در نهاد در مبادله‌ای محروم می شوند که کاملا خارج از قلمرو قدرت ایالات متحده رخ می دهد به طوری که مالکیت ترکیبی نهاد توسط اشخاص تحریم شده کمتر از 50% است؟

چگونه فرد باید با اموال یا منافع مالی چنین نهادی (1) در مبادلات آتی (پس از تحریم) و (2) که به درستی تحریم شده در حالی که این نهاد تحت 50% مالکیت یا بیشتر توسط یک یا چند شخص تحریم شده بود، رفتار کند؟

با توجه به قانون 50% OFAC، نهادها در صورتی تحریم شده تلقی می شوند که مالکیت 50% یا بیشتر (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) آنها با یک یا چند شخص تحریم شده باشد.

اگر یک یا چند شخص تحریم شده از سهامشان محروم شوند، به طوری که مالکیت ترکیبی توسط اشخاص تحریم شده کمتر از 50% باشد، این نهاد دیگر به طور خودکار به عنوان یک نهاد تحریم شده محسوب نمی شود.

هرگونه محروم سازی مبادلات باید کاملا خارج از قلمرو ایالات متحده رخ دهد و نباید شامل اشخاص آمریکایی شود؛ زیرا هرگونه اموال یا منافع مالی تحریم شده که در اختیار یا تحت کنترل یک شخص آمریکایی قرار می گیرد باید بلوکه شود و به OFAC گزارش شود و OFAC دیگر هرگونه انتقال بدون مجوز بعدی، از طریق تغییرات در مالکیت یا غیره، مربوط به چنین اموالی را به رسمیت نمی شناسد.

شاید برایتان جالب باشد : 10 ایالت برتر آمریکا برای زندگی

نهادهایی که در آنها کل سهام مالکیت یک یا چند مالک تحریم شده به کمتر از 50% کاهش یافته است، طبق قانون 50% OFAC تحریم نمی شوند و اموال چنین نهادهایی که به ایالات متحده می آیند و یا تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی در می آیند در صورتی بلوکه نمی شوند که مجموع سهام مالکیت یک یا چند مالک تحریم شده کمتر از 50% باشد.

OFAC هنگام انجام یا پردازش مبادلات مربوط به چنین نهادهایی درخواست احتیاط می کند، زیرا این نهادها ممکن است موضوع تصمیمات یا اقدامات اجرایی آتی OFAC باشند. باید ارزیابی صلاحیت مناسب انجام شوند تا مشخص شود که هر گونه محروم سازی ادعا شده در واقع رخ داده است و انتقال منافع مالکیت صرفا یک مبادله غیر واقعی نبوده است.

هنگامی که اموال یک نهاد با مالکیت 50% یا بیشتر متعلق به یک شخص تحریم شده وارد ایالات متحده شود یا تحت اختیار یا کنترل یک شخص آمریکایی قرار گیرد این اموال بلوکه می شود.

دارایی بلوکه باقی می ماند مگر آنکه (1) OFAC مجوز عدم بلوکه شدن یا سایر مبادلات در این اموال را صادر کند یا (2) OFAC شخص تحریم شده را از فهرست SDN حذف کند. دارایی تحریم شده باقی می ماند حتی اگر مالکیت شخص تحریم شده از نهاد به کمتر از 50% کاهش یابد.

این امر بدان دلیل است که شخص تحریم شده از دارایی تحریم شده منفعت می برد و OFAC انتقال بدون مجوز منافع شخص تحریم شده را پس از اینکه اموال در ایالات متحده بلوکه شد یا تحت اختیار یا کنترل یک شخص آمریکایی قرار گرفت، به رسمیت نمی شناسد.

اشخاص مالک این دارایی ممکن است خواستار صدور مجوز از OFAC برای انتقال یا سایر مبادلات در آن دارایی باشند، (اپلیکیشن الکترونیکی را می توان در وب سایت OFAC پیدا کرد) و OFAC چنین درخواست هایی را بررسی خواهد کرد.

به طور مشابه، هنگامی که اموال یک نهاد با مالکیت 50% یا بیشتر متعلق به یک شخص تحریم شده وارد ایالات متحده شود یا تحت اختیار یا کنترل یک شخص آمریکایی قرار گیرد این اموال بلوکه می شود، دارایی بلوکه باقی می ماند مگر آنکه

(1) OFAC مجوز عدم بلوکه شدن یا سایر مبادلات در این اموال را صادر کند یا

(2) OFAC یک یا چند شخص از اشخاص تحریم شده را از فهرست SDN حذف کند به طوری که مجموع مالکیت اشخاص تحریم شده به کمتر از 50% کاهش یابد.

چنانچه مجموع مالکیت نهاد متعلق به اشخاص تحریم شده به کمتر از 50% کاهش یابد، نه به دلیل اقدامات حذف از فهرست SDN توسط OFAC بلکه به دلیل اقدامات یک یا چند شخص تحریم شده،

از جمله خود نهاد، این اموال تحریم شده باقی می ماند. این امر بدان دلیل است که گروهی از اشخاص تحریم شده منافعی در اموال تحریم شده دارند و پس از اینکه دارایی در ایالات متحده تحریم شود یا در اختیار یا کنترل یک شخص آمریکایی باشد، OFAC انتقال بدون مجوز هر گونه سود به شخص تحریم شده را به رسمیت نمی شناسد.

اشخاص دارای چنین اموالی ممکن است درخواست صدور مجوز از OFAC برای انتقال یا معامله این اموال کنند (اپلیکیشن الکترونیکی را می توان در وب سایت OFAC پیدا کرد)، و OFAC چنین درخواست هایی را بررسی خواهد کرد.

اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتری درباره زندگی در ایالات برتر آمریکا و قوانین و محدودیت ها و رفع آن ها هستید، با ما تماس بگیرید.

تیم مشاوره ی مجرب “مرکز مشاوره حقوق ایران” شما را در این امر یاری خواهند کرد.

مهاجرت به آمریکا دیگر یک رویا نیست.

وکیل و مشاور مجرب ما تجربه سالها زندگی، تحصیل و کار در آمریکا را با شما به اشتراک خواهد گذاشت.

 

شماره تماس ما :80-88985178-021

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی سایت