تست مهاجرت به آمریکا

این تست مهاجرت به آمریکا به ما اجازه می دهد که فایل های شما را برسی نموده و بهترین راه و البته مطلوب ترین راه را بسته به شرایط، به شما ارائه دهیم.

لطفا تمام سوالات را با دقت و به صورت صادقانه پاسخ دهید چرا که باعث می شود مشاوران ما با دقت بیشتری به شما در امر مهاجرت به آمریکا کمک نمایند.

توجه : داشته باشید که ورود ایرانیان به آمریکا غیر ممکن نبوده و تحت شرایطی شما می توانید به این کشور وارد شده و به کار یا زندگی مشغول شوید.

مرکز مشاور حقوق ایران

طراحی سایت