حق ثبت اختراع

۳۰۹

حق ثبت اختراع

کار ما طیف وسیعی از خدمات مالکیت معنوی را پوشش می دهد.
آماده سازی و پیگرد قانونی درخواست های ثبت اختراع و برند های تجاری،خدمات اطلاع رسانی در مورد دامنه و توانایی حق ثبت اختراع، مشاوره در مورد حفاظت، اجرا و صدور مجوز حقوق مالکیت معنوی و رسیدگی به معاملات تجاری مربوط به مالکیت معنوی را شامل می شود.

ما بر اساس تخصص حقوقی و همچنین تخصص فنی خود اعتبار و شهرت خوبی به دست آورده ایم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزا لاتاری این مقاله را مطالعه نمایید

حق ثبت اختراع 101

حقوق ثبت اختراع

حق ثبت اختراع به مالک این حق را می دهد که دیگران را از ساخت، استفاده، پیشنهاد برای فروش یا فروش اختراع محروم سازد.
حق ثبت اختراع لزوماً به مالک حق اعمال اختراع را نمی دهد.

 • فرض کنید که شخصی حق ثبت اختراع در یک دستگاه حاوی عناصر A و B را دارد،
  شما بنابراین می توانید حق ثبت اختراع در یک دستگاه مشمول عناصر A، B و C را بدست آورید، زیرا دستگاه شما حاوی یک عنصر اضافی C است.
  بنابراین شما می توانید دیگران را از عمل کردن به دستگاه ABC خود متوقف کنید، اما صاحب حق اختراع در دستگاه AB می تواند شما را از عمل کردن به دستگاه ABC خود متوقف کند، زیرا دستگاه ABC شما دستگاه AB را نقض می کند و از آن فراتر می رود.

چرا؟ توضیح این مسئله در این ادعا قرار گرفته است که بیان می کند «دستگاه شامل عناصر A و B است» و به ویژه در کلمه «شامل» نهادینه شده است.
تحت قانون حق ثبت اختراع از پیش فرض شده که دستگاه AB می تواند عناصر دیگر مانند C و  Dو غیره را شامل شود.

این منطق فقط برای تجزیه و تحلیل تخلف استفاده می شود،
بنابراین صاحبان حق ثبت اختراع دستگاه AB می تواند شما را از عمل کردن به دستگاه ABC شما متوقف سازد اما نمی تواند شما را ازاخذ حق ثبت اختراع در دستگاه ABC متوقف کند.
در نتیجه، شما ممکن است مجوز را از صاحب حق ثبت اختراع دستگاه AB بدست آورید تا اختراع خود (دستگاه  ABC) را عملی کنید.

تاریخ هنر پیشین

اختراع شما در برابر آنچه که در حوزه عمومی به رسمیت شناخته می شود، ارزیابی می شود (هنر پیشین).
شما نمیتوانید حق ثبت اختراع را بدست آورید ،
اگر اختراع شما قبل از تاریخ اختراع توسط دیگران در ایالات متحده آمریکا شناخته شده یا استفاده شده باشد یا اگر این اختراع قبل از تاریخ اختراع ثبت شده باشد و در یک نشریه چاپ شده توسط سایر افراد در هر جای دنیا از جمله ایالات متحده توصیف شود، شما نمیتوانید حق ثبت اختراع را بدست آورید.

اگر اختراع شما توسط هر شخصی (از جمله مخترع) در هر جایی از جمله ایالات متحده، بیش از یک سال قبل از تاریخ ثبت در نشریه عمومی چاپ و ثبت شود یا اگر اختراع شما بیش از یک سال قبل از تاریخ ثبت در استفاده عمومی یا در فروش هر کسی از جمله مخترع باشد. این قوانین زمانی تغییر خواهد کرد که سند اختراعات آمریکا اجرا شود.

درباره شرایط اخذ ویزای کاری آمریکا بیشتر بدانید

 

invention

درخواست حق ثبت اختراع موقت در مقابل دائمی

درخواست حق ثبت اختراع موقت نوع خاصی از درخواست است که به مخترع یک ​​دوره 12 ماهه فرصت می دهد تا درخواست حق ثبت اختراع غیر موقت را ثبت کند و مزایا را تا تاریخ بایگانی درخواست ثبت اختراع موقتی ادعا کند.

بعضی از مخترعان تصمیم گرفتند که درخواست موقت را بایگانی کنند تا مقداری زمان برای پیدا کردن سرمایه گذاران، تأمین مالی و تخصیص بودجه برای حفاظت IP بخرند.
برخی به زمان نیاز دارند تا تعیین کنند که آیا تولید یک محصول امکان پذیر است یا خیر.

هزینه ثبت درخواست موقت در USPTO زمانی که وضعیت موجودی کم و کوچکی را ادعا کند 130دلار است .(یک فرد یا شرکت کوچک تجاری که تعداد کارکنان شرکت بیش از 500 نفر نباشد یا یک سازمان بدون سود باشد).

هزینه ثبت کردن درخواست حق ثبت اختراع غیر موقت، 730 دلار است،
زمانی که ادعا می کند وضعیت شرکت و موجودی آن کم و کوچک باشد.درخواست ثبت اختراع موقت بررسی نشده است.
با این حال مهم است که به یاد داشته باشید که برای به دست آوردن منافع تاریخ ثبت درخواست موقت، درخواست غیرموقت که بعداً ارائه می شود باید همان موضوع درخواست موقت را در بر گیرد.

 • به عنوان مثال، فرض کنید که مخترع درخواست موقت را ثبت کند از یک دستگاه حاوی عناصر A و B رونمایی کند و آن را افشا کند.
  سپس مخترع در طی یک دوره 12 ماهه یک ​​درخواست غیر موقت را ضمیمه می کند که منافع تاریخ ثبت درخواست موقت را ادعا کند و یک دستگاه حاوی عنصر A، B و C را افشا کند.
  عنصر C به عنوان موضوع جدید در نظر گرفته شده و مزایای ثبت اولیه موقت را در بر نخواهد گرفت.

مخترع ممکن است که این مورد را با ارائه برخی ادعاها (نسبت به دستگاه AB) با توجه به تاریخ ثبت درخواست موقت و ارائه برخی ادعاها (نسبت به دستگاه ABC) با توجه به تاریخ ثبت درخواست غیرموقت به نتیجه برساند.

چگونه هزینه های USPTO را کاهش دهیم؟

مخترع می تواند هزینه های مربوط به پرداختی های ادارات دولتی را که توسط اداره ثبت اختراع تعیین و تصمیم گیری می شود، کاهش دهد در صورتی که برای وضعیت موجودی اندک (730 دلار) یا وضعیت موجودی بسیار اندک (400 دلار) واجد شرایط باشد.

وضعیت موجودی اندک

یک متقاضی می تواند وضعیت موجودی اندک را ادعا کند:

 • اگر مالک یک شخص (به عنوان مثال فرد یا افرادی) باشد که به او مجوز داده نشده باشد
  و تحت هیچ تعهد، قرارداد یا قانونی برای اعطا، تحویل یا صدور مجوز، هیچ گونه حق و حقوقی به او در مورد اختراع داده نشده باشد.
 • اگر مالک کسب و کار کوچکی داشته باشد،
  طبق مقررات SBA این بدان معنی است که مالک، مشمول وابستگان، کمتر از 500 کارمند داشته باشند و مالک شخصی باشد که به او مجوز داده نشده باشد و تحت هیچ تعهد، قرارداد یا قانونی برای اعطا، تحویل یا صدور مجوز، هیچ گونه حق و حقوقی به او در مورد اختراع داده نشده باشد.

یک سازمان غیر سود ده (بدون در نظر گرفتن اندازه) موسسات آموزش عالی را شامل می شوند که اعطا، تحویل یا صدور مجوز ندارند و و تحت هیچ تعهد، قرارداد یا قانونی برای اعطا، تحویل یا صدور مجوز، هیچ گونه حق و حقوقی به او در مورد اختراع داده نشده باشد.

اگر صاحب حقوق قانونی را منتقل یا مجاز کرده باشد یا مجبور به انجام کاری باشد، هنوز هم می تواند برای وضعیت موجودی اندک واجد شرایط باشد تا زمانی که هر یک از طرفین به طور انفرادی شرایط مورد نیاز در اینجا را برآورده سازند.

وضعیت نهاد با موجودی بسیار اندک

 • آیا متقاضی برای نهادی با موجودی اندک واجد شرایط است؟ (اگر نه، پس هیچ نهادی با موجودی بسیار اندک واجد شرایط نیست)
 • آیا متقاضی یا هر مخترع مشترکی بیش از چهار درخواست حق ثبت اختراع غیرقانونی را در ایالات متحده ثبت کرده است؟
  (اگر بله، پس برای هیچ نهادی با موجودی بسیار اندک واجد شرایط نیست، مگر اینکه آن درخواست ها از به کارگیری پیشین بوده است و به کارفرمای قبلی اختصاص داده شود)
 • آیا متقاضی یا هر مخترع ذکر شده در سال گذشته درآمدی دارند که بیش از 150،000 دلار باشد؟
  (اگر بله، پس هیچ نهادی با موجودی اندک واجد شرایط نیست).
  این مبلغ به صورت سالیانه براساس درآمد خانواده های متوسط ​​ایالات متحده تغییر خواهد کرد.
 • آیا حقوق قانونی به درخواست نهاد غیر اندک تعهد شده یا مجوز داده شده است؟
  (اگر بله، آنگاه هیچ نهادی با موجود اندک واجد شرایط نیست)

  شاید برای شما جالب باشد: شرایط اخذ گرین کارت آمریکا

اختراع و مالکیت حق ثبت اختراع

اختراع و مالکیت و حق ثبت اختراع دو موضوع متمایز و واضح هستند.
حق ثبت اختراع در بسیاری از موارد متعلق به یک مخترع با وضعیت ایده آل است که مسائل حقوقی قابل توجهی را ارائه نمی دهد.
در برخی موارد، مخترع و صاحب حق ثبت اختراع ممکن است متفاوت باشد،
زمانی که مخترع حق ثبت اختراع را به نهادی مانند شرکت یا دانشگاه یا شخص دیگری اختصاص دهد.

علاوه بر این، در برخی موارد، ممکن است یک تیم از مخترعان وجود داشته باشد که حقوقشان را به شرکت یا نهادهای دیگر اختصاص دهند. در شرایطی که اختراع یا وظیفه مخترع یا مخترعان برای تخصیص حق ثبت اختراع به وضوح تعیین نشده باشد، می تواند عواقب قانونی جدی و پیچیده ای وجود داشته باشد.

درخواست حق ثبت اختراع ثبت شده در ایالات متحده باید به نام شخصی که اختراع را کشف کرده است، ثبت شود.
مخترع فردی است که اختراع را درک کرده و آن را عملی می کند.
مفهوم باید در ذهن مخترع نقش بگیرد.

مفهوم به عنوان “عملکرد کامل ذهنی از عمل اختراع” تعریف شده است و شکل گیری ​​ایده قطعی و دائمی از اختراع کامل و عملی در ذهن مخترع که در عمل به کار برده شود. ایده کاربردی از اختراع زمانی ایجاد می شود که اختراع به اندازه کافی روشن باشد تا بتوان تخصصی در هنر برای عملی کردن اختراع از طریق پیروی کردن از مفهوم اختراع فراهم ساخت.

اختراع نیز باید در عمل به کار گرفته شود، که می تواند با ساختن نمونه اختراع (به عنوان مثال، ساخت یک نمونه اولیه) یا از طریق ثبت درخواست حق ثبت اختراع برای ادعای اختراع انجام شود.

قانون حق ثبت اختراع مخترع را برای درخواست دادن حق ثبت اختراع ملزم می کند، اما این قانون همچنین به صراحت اعلام می کند که اختراع به تنهایی می تواند توسط دو یا چند مخترع مشترک اختراع شود (نگاه کنید به 35 USC § 111 (a) (1).

مخترعان مشترک مجبور نیستند که در هر ادعای اختراع شرکت کنند.
برای یک فرد کافی است که در مفهوم یک ادعا در حق ثبت اختراع شرکت کند تا به عنوان مخترع واجد شرایط شود.

مخترعان ممکن است برای یک رویداد حق ثبت اختراع به طور مشترک درخواست دهند، اگرچه

 •  آنها از لحاظ جسمی با هم یا همزمان کار نمی کنند
 •  نوع یا مقدار مشارکت یکسان نداشته باشند
 •  در موضوع ادعای حق ثبت اختراع مشارکتی نمی کنند.

مسئله این که چه کسی حق دارد به عنوان مخترع در نظر گرفته شود:
در صورت عدم توافق، هر مخترع مشترکی به عنوان مالک مشترک حق ثبت اختراع به حساب می آید و ممکن است مجوز استفاده از اختراع را بدون رضایت همکاران دیگر به شخص ثالثی بدهد.

بنابراین، هر کدام از مخترعان مشترک می تواند اختراع را بدون رضایت سایر مخترعان و بدون داشتن هیچگونه وظیفه ای برای پرداخت سهم حق امتیاز دریافت شده از مجوز ثبت اختراع به دیگر مخترعان، عملی سازد.

بسیار مهم است که قبل از اینکه ثبت اختراع پذیرفته شود، نام تمام مخترعین در درخواست ثبت اختراع ارائه شود
زیرا مخترع نامعلوم ممکن است مانع انجام صاحبان ثبت اختراع به حقوقشان شود.

درباره 10 ایالت برتر آمریکا برای زندگی بیشتر بدانید

موقت یا دائمی: کدام درخواست ثبت اختراع را انتخاب کنید؟

دو راه برای گرفتن حق ثبت اختراع وجود دارد:
درخواست ثبت اختراع موقت و دائمی.
برای اینکه آن را روشن تر کنید، شما می توانید این درخواست ها را پر کنید تا به طور قانونی از اختراع خود محافظت کنید و حق ثبت اختراع دریافت کنید.

درخواست حق ثبت اختراع موقت کمتر رسمی است، در حالی که درخواست دائمی رسمی تر است که می تواند باعث صدور حق ثبت اختراع شود.
اما آیا این تنها تفاوت است؟ بیایید به جزئیات نگاه کنیم.

درخواست موقت حق ثبت اختراع

درخواست موقت حق ثبت اختراع ، مکانیزم نسبتاً ارزانی برای تأیید اختراع دارد.
ثبت این درخواست در USPTO، مبلغ 130 دلار برای شما هزینه خواهد داشت،
در حالی که نهاد با موجودی اندک را ادعا می کند (یک فرد یا یک شرکت کوچک تجاری با تعداد کارکنان حداکثر 500 نفر یا یک سازمان غیر سود ده).
همانند درخواست حق ثبت اختراع دائمی، این حق ثبت اختراع شامل شرح دقیق اختراع، اصول تولید و اجرایی آن می شود.
این نوع درخواست به هیچ نوع ادعایی نیاز ندارد، به عنوان یک حق ثبت اختراع پذیرفته شده صادر نمی شود و 12 ماه پس از زمان ثبت درخواست منقضی خواهد شد.
بنابراین شما یک سال فرصت دارید برای تجزیه و تحلیل ایده های خود، پیش بینی های تجاری و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شما به حفاظت از حق ثبت اختراع خود نیاز دارید یا نه.

برخی از مخترعان انتخاب می کنند که درخواست موقت ثبت کنند تا برای پیدا کردن سرمایه گذاران، تأمین مالی و تخصیص بودجه برای حفاظت IP زمان داشته باشند.
برخی به زمان نیاز دارند تا تعیین کنند که آیا تولید یک محصول امکان پذیر است یا خیر.

اگر تصمیم به ادامه و پیشرفت بیشتر گرفته اید، برای درخواست ثبت اختراع دائمی درخواست دهید،
شما می توانید از مزایای تاریخ ثبت درخواست حق ثبت اختراع موقت برخوردار شوید.
اگر تصمیم به حرکت به سمت جلو نداشته باشید، به سادگی حق ثبت اختراع شما منقضی خواهد شد و هرگز درباره آن چیزی نخواهید شنید.

یکی از مزایای استفاده از حق ثبت اختراع موقت، این است که آن ارزان تر است.
دلیل این موضوع این است که شما به دنبال کردن قالب دقیق اختراع و ارائه نقشه های دقیق اختراع نیازی ندارید.

شما می توانید به سادگی کپی های نوت بوک و پاورپوینت خود را اضافه کنید،
در وقت خود برای پر کردن درخواست دائمی حق ثبت اختراع صرفه جویی کنید.
علاوه بر این، آن منتشر نخواهد شد و محصول شما به صورت مخفی حفظ خواهد شد،
مگر اینکه تصمیم بگیرید که وقت آن رسیده است که زنده بمانید و اختراع خود را به عموم مردم ارائه دهید.

با این حال مهم است که به یاد داشته باشید که برای به دست آوردن مزایای تاریخ ثبت کردن درخواست حق ثبت اختراع موقت، یک درخواست دائمی که بعداً ارائه می شود باید موضوع مشابه با درخواست موقت را در بر گیرد.

به عنوان مثال، فرض کنید که مخترع درخواست موقت را ثبت کند
از یک دستگاه حاوی عناصر A و B رونمایی کند و آن را افشا کند، سپس مخترع در طی یک دوره 12 ماهه یک ​​درخواست غیر موقت را ضمیمه می کند که منافع تاریخ ثبت درخواست موقت را ادعا کند و یک دستگاه حاوی عنصر A، B و C را افشا کند. عنصر C به عنوان موضوع جدید در نظر گرفته خواهد شد و مزایای ثبت اولیه موقت را در بر نخواهد گرفت.

مخترع ممکن است که این مورد را با ارائه برخی ادعاها (نسبت به دستگاه AB) با توجه به تاریخ ثبت درخواست موقت و ارائه برخی ادعاها (نسبت به دستگاه ABC) با توجه به تاریخ ثبت درخواست غیرموقت به نتیجه برساند.

درخواست دائمی حق ثبت اختراع

برای دریافت یک درخواست حق ثبت اختراع دائمی (سودمند) شما باید 730 دلار در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده پرداخت کنید، اگر ادعا کنید که یک شرکت کوچک دارید.
بزرگترین مزیت این نوع درخواست این است که در نهایت آن می تواند به یک حق ثبت اختراع تبدیل شود، اما حداقل به یک درخواست نیاز دارد که به طور کامل توسط درخواست موقت پشتیبانی شود تا به طور قانونی اختراعی که شما می خواهید از آن محافظت کنید را تعریف کند.

آن همچنین باید در فرمت مناسب USPTO شامل عنوان، پیشینه، خلاصه و توضیح نوشته شده در مورد اختراع شما همراه با نقشه های رسمی ارائه شود.
همینطورباید یک سوگند یا یک اظهارنامه بخوانید تا ادعا کنید که شما نخستین و حقیقی ترین مخترع هستید.
درخواست حق ثبت اختراع دائمی باید در مدت 12 ماه (مدت زمانی که درخواست ثبت اختراع موقت هنوز معتبر است) ثبت شود و آن باید در مدت 18 ماه از تاریخ ثبت نام منتشر شود.

در نهایت، هنگامی که تمام فرایندها انجام شد، هیچ چیز دیگری برای شما وجود ندارد که منتظر بمانید تا زمانی که درخواست شما توسط بازرس ثبت اختراع برای انطباق با الزامات فوق الذکر بررسی شود.

کدام مسیر را انتخاب می کنید؟

شما 100٪ مطمئن نیستید که کدام نوع درخواست را باید انتخاب کنید؟
تصمیم شما باید بر اساس استراتژی کسب و کار شما دنبال شود.
قبل از انجام هر گونه اقدامی، تمام مزایا و معایب درخواست و یا حتی بهتر آن را در نظر بگیرید.
به جای صرف چند ماه زمان برای تحقیق در مورد تمام شرایط و ضوابط، اسناد را تهیه کنید و درخواست ها را بنویسید، با یک وکیل باتجربه در زمینه حق ثبت اختراع مشورت کنید که بتواند از شما پشتیبانی مناسب و شایسته ای کند و به شما در گرفتن حق ثبت اختراع کمک کند.

درباره وکیل بین المللی مرکز مشاوره حقوق ایران

برنامه مصاحبه آزمون و مصاحبه آزمایشی

مصاحبه آزمون

مصاحبه آزمون یک ابزار مفید برای متقاضی در طول فرایند تعقیب حق ثبت اختراع است.
این به متقاضیان و امتحان کنندگان اجازه می دهد تا در مورد موضوعات خاص در طول تعقیب قانونی ثبت اختراع به صورت شخصی، تلفنی، و یا از طریق ویدئو کنفرانس بحث کنند.

طبق اداره حق ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده (USPTO)، تعداد مصاحبه ها بین سال های 2008 تا 2013 دو برابر شده است زیرا مصاحبه ها افزایش کارایی و کیفیت حق ثبت اختراع، روشن شدن مسائل و پیشبرد تعقیب قانونی حق ثبت اختراع را نشان می دهد.

مصاحبه به طور معمول بعد از اقدام اداری اولیه در مورد شایستگی انجام می شود.
به تازگی، USPTO یک برنامه مصاحبه آزمایشی کامل را معرفی کرده است که به اولین متقاضیان و بازرسان اجازه می دهد تا امور و اقدامات را قبل از اقدام اولیه اداری شناسایی کنند.

برنامه مصاحبه آزمایشی کامل اولیه

تحت برنامه مصاحبه آزمایشی کامل اولیه، به متقاضی حق درخواست مصاحبه اولیه در مورد شایستگی قبل از اقدام اداری اولیه داده می شود.
امتحان کننده جستجوی هنری پیشین را انجام خواهد داد و برای متقاضی ارتباطاتی قبل از مصاحبه فراهم می کند و پیشنهادات رد شده یا اعتراضات را به او می شناساند.
در طی 30 روز از دریافت، متقاضی مصاحبه ای را برنامه ریزی می کند و اصلاحات پیشنهاد شده و یا استدلال هایی را ارائه می کند.
رد پیشنهادات، اصلاحات و استدلالات در مصاحبه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اگر به موافقت نرسیدید، متقاضی اولین مصاحبه اداری را دریافت خواهد کرد که خلاصه مصاحبه را شامل می شود که از اقدام اداری اولیه بر اساس شایستگی تحت قانون 35 USC 132 تشکیل شده است.

در صورتی که نیازمند مطالب بیشتری درباره مهاجرت به آمریکا هستید کلیک فرمایید.

نیازمند  کسب اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت و قوانین و شرایط آن در کشور های مختلف هستید؟

می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر یا صحبت با مشاور ما، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

تیم مشاوره ی مجرب “مرکز مشاوره حقوق ایران” شما را در این امر یاری خواهند کرد.

شماره تماس ما :80-88985178-021

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی سایت