در حال حاضر برای مهاجرت به کانادا چه راهی پیشنهاد میشود؟

ویزای کار کانادا

ویزای کار کانادا یکی از مهم ترین و محبوب ترین انواع ویزای کار کانادا به حساب می آید. کانادا همواره به دلیل رفاه بالای زندگی و جامعه رو به رشد ، موقعیت های شغلی فراوانی را برای متقاضیان در هر رشته ای را فراهم آورده است. کانادا مقصدی محبوب است که محیط کاری ایده آلی را به متقاضیان کار و تحصیل پیشکش میکند. که ما پیشنهاد میکنیم که مطلب ( تحصیل در کانادا ) را نیز مطالعه بفرمایید، هر ساله ، هزاران کارگر خارجی با هدف کار دائم یا موقت وارد خاک کانادا می شوند.

مدارک مورد نیاز اخذ ویزای کار کانادا :

  • نامه پیشنهاد کاری
  • قرارداد
  • کپی از LMIA
  • شماره LMIA
طراحی سایت