طبقه بندی مشاغل کانادا

۸۴۲

طبقه بندی مشاغل کانادا

در این مقاله ما به شما سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا را نمایش و شرح می دهیم. با استفاده از این سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا (National Occupational Classification (NOC دولت کانادا، مشاغل و حرفه های مختلف را دسته بندی می کند. 

اصولی که این مشاغل بر اساس آن دسته بندی شده اند شامل:

 • وظایف کاری
 • کاری که شخص انجام می دهد.

برای مهاجرت به کانادا، طبقه بندی مشاغل کانادا به شکل زیر است:

 • نوع مهارتی 0 (صفر): مشاغل مدیریتی مثل :
  • مدیران رستوران ها
  • مدیران معادن
 • سطح مهارتی A: مشاغل تخصصی که عموما نیازمند مدرک دانشگاهی هستند مثل :
  • پزشکان
  • دندان پزشکان
  • آرشیتکت ها
 • سطح مهارتی B: مشاغل تکنیکی و حرفه فنی که عموما نیازمند دیپلم کالج یا مدرک کار آموزی هستند مثل :
  • سرآشپزها
  • لوله کش ها
  • برق کار ها
 • سطح مهارتی C: مشاغل متوسط که عموما نیازمد مدرک دبیرستان و یا آموزش مختص شغل هستند مثل :
  • قصاب های صنعتی
  • رانندگان کامیون های دوربرد
 • سطح مهارتی D: مشاغل کارگری که نیازمند آموزش در حین شغل هستند مثل :
  • کارگران جمع آوری میوه جات
  • خدمه نظافتی
  • کارگران حوزه نفتی
NOC TitleSkill level or type
0011Legislators0
0012Senior government managers and officials0
0013Senior managers – financial, communications and other business services0
0014Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations0
0015Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c.0
0016Senior managers – construction, transportation, production and utilities0
0111Financial managers0
0112Human resources managers0
0113Purchasing managers0
0114Other administrative services managers0
0121Insurance, real estate and financial brokerage managers0
0122Banking, credit and other investment managers0
0124Advertising, marketing and public relations managers0
0125Other business services managers0
0131Telecommunication carriers managers0
0132Postal and courier services managers0
0211Engineering managers0
0212Architecture and science managers0
0213Computer and information systems managers0
0311Managers in health care0
0411Government managers – health and social policy development and program administration0
0412Government managers – economic analysis, policy development and program administration0
0413Government managers – education policy development and program administration0
0414Other managers in public administration0
0421Administrators – post-secondary education and vocational training0
NOC TitleSkill level or type
0422School principals and administrators of elementary and secondary education0
0423Managers in social, community and correctional services0
0431Commissioned police officers0
0432Fire chiefs and senior firefighting officers0
0433Commissioned officers of the Canadian Armed Forces0
0511Library, archive, museum and art gallery managers0
0512Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts0
0513Recreation, sports and fitness program and service directors0
0601Corporate sales managers0
0621Retail and wholesale trade managers0
0631Restaurant and food service managers0
0632Accommodation service managers0
0651Managers in customer and personal services, n.e.c.0
0711Construction managers0
0712Home building and renovation managers0
0714Facility operation and maintenance managers0
0731Managers in transportation0
0811Managers in natural resources production and fishing0
0821Managers in agriculture0
0822Managers in horticulture0
0823Managers in aquaculture0
0911Manufacturing managers0
0912Utilities managers0
1111Financial auditors and accountantsA
1112Financial and investment analystsA
NOC TitleSkill level or type
1113Securities agents, investment dealers and brokersA
1114Other financial officersA
1121Human resources professionalsA
1122Professional occupations in business management consultingA
1123Professional occupations in advertising, marketing and public relationsA
2111Physicists and astronomersA
2112ChemistsA
2113Geoscientists and oceanographersA
2114Meteorologists and climatologistsA
2115Other professional occupations in physical sciencesA
2121Biologists and related scientistsA
2122Forestry professionalsA
2123Agricultural representatives, consultants and specialistsA
2131Civil engineersA
2132Mechanical engineersA
2133Electrical and electronics engineersA
2134Chemical engineersA
2141Industrial and manufacturing engineersA
2142Metallurgical and materials engineersA
2143Mining engineersA
2144Geological engineersA
2145Petroleum engineersA
2146Aerospace engineersA
2147Computer engineers (except software engineers and designers)A
2148Other professional engineers, n.e.c.A
NOC TitleSkill level or type
2151ArchitectsA
2152Landscape architectsA
2153Urban and land use plannersA
2154Land surveyorsA
2161Mathematicians, statisticians and actuariesA
2171Information systems analysts and consultantsA
2172Database analysts and data administratorsA
2173Software engineers and designersA
2174Computer programmers and interactive media developersA
2175Web designers and developersA
3011Nursing co-ordinators and supervisorsA
3012Registered nurses and registered psychiatric nursesA
3111Specialist physiciansA
3112General practitioners and family physiciansA
3113DentistsA
3114VeterinariansA
3121OptometristsA
3122ChiropractorsA
3124Allied primary health practitionersA
3125Other professional occupations in health diagnosing and treatingA
3131PharmacistsA
3132Dietitians and nutritionistsA
3141Audiologists and speech-language pathologistsA
3142PhysiotherapistsA
3143Occupational therapistsA
NOC TitleSkill level or type
3144Other professional occupations in therapy and assessmentA
4011University professors and lecturersA
4012Post-secondary teaching and research assistantsA
4021College and other vocational instructorsA
4031Secondary school teachersA
4032Elementary school and kindergarten teachersA
4033Educational counsellorsA
4111JudgesA
4112Lawyers and Quebec notariesA
4151PsychologistsA
4152Social workersA
4153Family, marriage and other related counsellorsA
4154Professional occupations in religionA
4155Probation and parole officers and related occupationsA
4156Employment counsellorsA
4161Natural and applied science policy researchers, consultants and program officersA
4162Economists and economic policy researchers and analystsA
4163Business development officers and marketing researchers and consultantsA
4164Social policy researchers, consultants and program officersA
4165Health policy researchers, consultants and program officersA
4166Education policy researchers, consultants and program officersA
4167Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officersA
4168Program officers unique to governmentA
4169Other professional occupations in social science, n.e.c.A
5111LibrariansA
NOC TitleSkill level or type
5112Conservators and curatorsA
5113ArchivistsA
5121Authors and writersA
5122EditorsA
5123JournalistsA
5125Translators, terminologists and interpretersA
5131Producers, directors, choreographers and related occupationsA
5132Conductors, composers and arrangersA
5133Musicians and singersA
5134DancersA
5135Actors and comediansA
5136Painters, sculptors and other visual artistsA
1211Supervisors, general office and administrative support workersB
1212Supervisors, finance and insurance office workersB
1213Supervisors, library, correspondence and related information workersB
1214Supervisors, mail and message distribution occupationsB
1215Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupationsB
1221Administrative officersB
1222Executive assistantsB
1223Human resources and recruitment officersB
1224Property administratorsB
1225Purchasing agents and officersB
1226Conference and event plannersB
1227Court officers and justices of the peaceB
1228Employment insurance, immigration, border services and revenue officersB
NOC TitleSkill level or type
1241Administrative assistantsB
1242Legal administrative assistantsB
1243Medical administrative assistantsB
1251Court reporters, medical transcriptionists and related occupationsB
1252Health information management occupationsB
1253Records management techniciansB
1254Statistical officers and related research support occupationsB
1311Accounting technicians and bookkeepersB
1312Insurance adjusters and claims examinersB
1313Insurance underwritersB
1314Assessors, valuators and appraisersB
1315Customs, ship and other brokersB
2211Chemical technologists and techniciansB
2212Geological and mineral technologists and techniciansB
2221Biological technologists and techniciansB
2222Agricultural and fish products inspectorsB
2223Forestry technologists and techniciansB
2224Conservation and fishery officersB
2225Landscape and horticulture technicians and specialistsB
2231Civil engineering technologists and techniciansB
2232Mechanical engineering technologists and techniciansB
2233Industrial engineering and manufacturing technologists and techniciansB
2234Construction estimatorsB
2241Electrical and electronics engineering technologists and techniciansB
2242Electronic service technicians (household and business equipment)B
NOC TitleSkill level or type
2243Industrial instrument technicians and mechanicsB
2244Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectorsB
2251Architectural technologists and techniciansB
2252Industrial designersB
2253Drafting technologists and techniciansB
2254Land survey technologists and techniciansB
2255Technical occupations in geomatics and meteorologyB
2261Non-destructive testers and inspection techniciansB
2262Engineering inspectors and regulatory officersB
2263Inspectors in public and environmental health and occupational health and safetyB
2264Construction inspectorsB
2271Air pilots, flight engineers and flying instructorsB
2272Air traffic controllers and related occupationsB
2273Deck officers, water transportB
2274Engineer officers, water transportB
2275Railway traffic controllers and marine traffic regulatorsB
2281Computer network techniciansB
2282User support techniciansB
2283Information systems testing techniciansB
3211Medical laboratory technologistsB
3212Medical laboratory technicians and pathologists’ assistantsB
3213Animal health technologists and veterinary techniciansB
3214Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologistsB
3215Medical radiation technologistsB
3216Medical sonographersB
NOC TitleSkill level or type
3217Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.B
3219Other medical technologists and technicians (except dental health)B
3221DenturistsB
3222Dental hygienists and dental therapistsB
3223Dental technologists, technicians and laboratory assistantsB
3231OpticiansB
3232Practitioners of natural healingB
3233Licensed practical nursesB
3234Paramedical occupationsB
3236Massage therapistsB
3237Other technical occupations in therapy and assessmentB
4211Paralegal and related occupationsB
4212Social and community service workersB
4214Early childhood educators and assistantsB
4215Instructors of persons with disabilitiesB
4216Other instructorsB
4217Other religious occupationsB
4311Police officers (except commissioned)B
4312FirefightersB
4313Non-commissioned ranks of the Canadian Armed ForcesB
5211Library and public archive techniciansB
5212Technical occupations related to museums and art galleriesB
5221PhotographersB
5222Film and video camera operatorsB
5223Graphic arts techniciansB
NOC TitleSkill level or type
5224Broadcast techniciansB
5225Audio and video recording techniciansB
5226Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing artsB
5227Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing artsB
5231Announcers and other broadcastersB
5232Other performers, n.e.c.B
5241Graphic designers and illustratorsB
5242Interior designers and interior decoratorsB
5243Theatre, fashion, exhibit and other creative designersB
5244Artisans and craftspersonsB
5245Patternmakers – textile, leather and fur productsB
5251AthletesB
5252CoachesB
5253Sports officials and refereesB
5254Program leaders and instructors in recreation, sport and fitnessB
6211Retail sales supervisorsB
6221Technical sales specialists – wholesale tradeB
6222Retail and wholesale buyersB
6231Insurance agents and brokersB
6232Real estate agents and salespersonsB
6235Financial sales representativesB
6311Food service supervisorsB
6312Executive housekeepersB
6313Accommodation, travel, tourism and related services supervisorsB
6314Customer and information services supervisorsB
NOC TitleSkill level or type
6315Cleaning supervisorsB
6316Other services supervisorsB
6321ChefsB
6322CooksB
6331Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesaleB
6332BakersB
6341Hairstylists and barbersB
6342Tailors, dressmakers, furriers and millinersB
6343Shoe repairers and shoemakersB
6344Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupationsB
6345UpholsterersB
6346Funeral directors and embalmersB
7201Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupationsB
7202Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupationsB
7203Contractors and supervisors, pipefitting tradesB
7204Contractors and supervisors, carpentry tradesB
7205Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicersB
7231Machinists and machining and tooling inspectorsB
7232Tool and die makersB
7233Sheet metal workersB
7234BoilermakersB
7235Structural metal and platework fabricators and fittersB
7236IronworkersB
7237Welders and related machine operatorsB
7241Electricians (except industrial and power system)B
NOC TitleSkill level or type
7242Industrial electriciansB
7243Power system electriciansB
7244Electrical power line and cable workersB
7245Telecommunications line and cable workersB
7246Telecommunications installation and repair workersB
7247Cable television service and maintenance techniciansB
7251PlumbersB
7252Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installersB
7253Gas fittersB
7271CarpentersB
7272CabinetmakersB
7281BricklayersB
7282Concrete finishersB
7283TilesettersB
7284Plasterers, drywall installers and finishers and lathersB
7291Roofers and shinglersB
7292GlaziersB
7293InsulatorsB
7294Painters and decorators (except interior decorators)B
7295Floor covering installersB
7301Contractors and supervisors, mechanic tradesB
7302Contractors and supervisors, heavy equipment operator crewsB
7303Supervisors, printing and related occupationsB
7304Supervisors, railway transport operationsB
7305Supervisors, motor transport and other ground transit operatorsB
NOC TitleSkill level or type
7311Construction millwrights and industrial mechanicsB
7312Heavy-duty equipment mechanicsB
7313Heating, refrigeration and air conditioning mechanicsB
7314Railway carmen/womenB
7315Aircraft mechanics and aircraft inspectorsB
7316Machine fittersB
7318Elevator constructors and mechanicsB
7321Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairersB
7322Motor vehicle body repairersB
7331Oil and solid fuel heating mechanicsB
7332Appliance servicers and repairersB
7333Electrical mechanicsB
7334Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanicsB
7335Other small engine and small equipment repairersB
7361Railway and yard locomotive engineersB
7362Railway conductors and brakemen/womenB
7371Crane operatorsB
7372Drillers and blasters – surface mining, quarrying and constructionB
7373Water well drillersB
7381Printing press operatorsB
7384Other trades and related occupations, n.e.c.B
8211Supervisors, logging and forestryB
8221Supervisors, mining and quarryingB
8222Contractors and supervisors, oil and gas drilling and servicesB
8231Underground production and development minersB
NOC TitleSkill level or type
8232Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workersB
8241Logging machinery operatorsB
8252Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workersB
8255Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture servicesB
8261Fishing masters and officersB
8262Fishermen/womenB
9211Supervisors, mineral and metal processingB
9212Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilitiesB
9213Supervisors, food and beverage processingB
9214Supervisors, plastic and rubber products manufacturingB
9215Supervisors, forest products processingB
9217Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturingB
9221Supervisors, motor vehicle assemblingB
9222Supervisors, electronics manufacturingB
9223Supervisors, electrical products manufacturingB
9224Supervisors, furniture and fixtures manufacturingB
9226Supervisors, other mechanical and metal products manufacturingB
9227Supervisors, other products manufacturing and assemblyB
9231Central control and process operators, mineral and metal processingB
9232Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processingB
9235Pulping, papermaking and coating control operatorsB
9241Power engineers and power systems operatorsB
9243Water and waste treatment plant operatorsB
1411General office support workersC
1414ReceptionistsC
NOC TitleSkill level or type
1415Personnel clerksC
1416Court clerksC
1422Data entry clerksC
1423Desktop publishing operators and related occupationsC
1431Accounting and related clerksC
1432Payroll administratorsC
1434Banking, insurance and other financial clerksC
1435CollectorsC
1451Library assistants and clerksC
1452Correspondence, publication and regulatory clerksC
1454Survey interviewers and statistical clerksC
1511Mail, postal and related workersC
1512Letter carriersC
1513Couriers, messengers and door-to-door distributorsC
1521Shippers and receiversC
1522Storekeepers and partspersonsC
1523Production logistics co-ordinatorsC
1524Purchasing and inventory control workersC
1525DispatchersC
1526Transportation route and crew schedulersC
3411Dental assistantsC
3413Nurse aides, orderlies and patient service associatesC
3414Other assisting occupations in support of health servicesC
4411Home child care providersC
4412Home support workers, housekeepers and related occupationsC
NOC TitleSkill level or type
4413Elementary and secondary school teacher assistantsC
4421Sheriffs and bailiffsC
4422Correctional service officersC
4423By-law enforcement and other regulatory officers, n.e.c.C
6411Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)C
6421Retail salespersonsC
6511Maîtres d’hôtel and hosts/hostessesC
6512BartendersC
6513Food and beverage serversC
6521Travel counsellorsC
6522Pursers and flight attendantsC
6523Airline ticket and service agentsC
6524Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerksC
6525Hotel front desk clerksC
6531Tour and travel guidesC
6532Outdoor sport and recreational guidesC
6533Casino occupationsC
6541Security guards and related security service occupationsC
6551Customer services representatives – financial institutionsC
6552Other customer and information services representativesC
6561Image, social and other personal consultantsC
6562Estheticians, electrologists and related occupationsC
6563Pet groomers and animal care workersC
6564Other personal service occupationsC
7441Residential and commercial installers and servicersC
NOC TitleSkill level or type
7442Waterworks and gas maintenance workersC
7444Pest controllers and fumigatorsC
7445Other repairers and servicersC
7451Longshore workersC
7452Material handlersC
7511Transport truck driversC
7512Bus drivers, subway operators and other transit operatorsC
7513Taxi and limousine drivers and chauffeursC
7514Delivery and courier service driversC
7521Heavy equipment operators (except crane)C
7522Public works maintenance equipment operators and related workersC
7531Railway yard and track maintenance workersC
7532Water transport deck and engine room crewC
7533Boat and cable ferry operators and related occupationsC
7534Air transport ramp attendantsC
7535Other automotive mechanical installers and servicersC
8411Underground mine service and support workersC
8412Oil and gas well drilling and related workers and services operatorsC
8421Chain saw and skidder operatorsC
8422Silviculture and forestry workersC
8431General farm workersC
8432Nursery and greenhouse workersC
8441Fishing vessel deckhandsC
8442Trappers and huntersC
9411Machine operators, mineral and metal processingC
NOC TitleSkill level or type
9412Foundry workersC
9413Glass forming and finishing machine operators and glass cuttersC
9414Concrete, clay and stone forming operatorsC
9415Inspectors and testers, mineral and metal processingC
9416Metalworking and forging machine operatorsC
9417Machining tool operatorsC
9418Other metal products machine operatorsC
9421Chemical plant machine operatorsC
9422Plastics processing machine operatorsC
9423Rubber processing machine operators and related workersC
9431Sawmill machine operatorsC
9432Pulp mill machine operatorsC
9433Papermaking and finishing machine operatorsC
9434Other wood processing machine operatorsC
9435Paper converting machine operatorsC
9436Lumber graders and other wood processing inspectors and gradersC
9437Woodworking machine operatorsC
9441Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workersC
9442Weavers, knitters and other fabric making occupationsC
9445Fabric, fur and leather cuttersC
9446Industrial sewing machine operatorsC
9447Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturingC
9461Process control and machine operators, food and beverage processingC
9462Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workersC
9463Fish and seafood plant workersC
NOC TitleSkill level or type
9465Testers and graders, food and beverage processingC
9471Plateless printing equipment operatorsC
9472Camera, platemaking and other prepress occupationsC
9473Binding and finishing machine operatorsC
9474Photographic and film processorsC
9521Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsC
9522Motor vehicle assemblers, inspectors and testersC
9523Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersC
9524Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingC
9525Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersC
9526Mechanical assemblers and inspectorsC
9527Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingC
9531Boat assemblers and inspectorsC
9532Furniture and fixture assemblers and inspectorsC
9533Other wood products assemblers and inspectorsC
9534Furniture finishers and refinishersC
9535Plastic products assemblers, finishers and inspectorsC
9536Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsC
9537Other products assemblers, finishers and inspectorsC
6611CashiersD
6621Service station attendantsD
6622Store shelf stockers, clerks and order fillersD
6623Other sales related occupationsD
6711Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsD
6721Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesD
NOC TitleSkill level or type
9465Testers and graders, food and beverage processingC
9471Plateless printing equipment operatorsC
9472Camera, platemaking and other prepress occupationsC
9473Binding and finishing machine operatorsC
9474Photographic and film processorsC
9521Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsC
9522Motor vehicle assemblers, inspectors and testersC
9523Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersC
9524Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingC
9525Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersC
9526Mechanical assemblers and inspectorsC
9527Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingC
9531Boat assemblers and inspectorsC
9532Furniture and fixture assemblers and inspectorsC
9533Other wood products assemblers and inspectorsC
9534Furniture finishers and refinishersC
9535Plastic products assemblers, finishers and inspectorsC
9536Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsC
9537Other products assemblers, finishers and inspectorsC
6611CashiersD
6621Service station attendantsD
6622Store shelf stockers, clerks and order fillersD
6623Other sales related occupationsD
6711Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsD
6721Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesD
1
NOC TitleSkill level or type
0011Legislators0
0012Senior government managers and officials0
0013Senior managers – financial, communications and other business services0
0014Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations0
0015Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c.0
0016Senior managers – construction, transportation, production and utilities0
0111Financial managers0
0112Human resources managers0
0113Purchasing managers0
0114Other administrative services managers0
0121Insurance, real estate and financial brokerage managers0
0122Banking, credit and other investment managers0
0124Advertising, marketing and public relations managers0
0125Other business services managers0
0131Telecommunication carriers managers0
0132Postal and courier services managers0
0211Engineering managers0
0212Architecture and science managers0
0213Computer and information systems managers0
0311Managers in health care0
0411Government managers – health and social policy development and program administration0
0412Government managers – economic analysis, policy development and program administration0
0413Government managers – education policy development and program administration0
0414Other managers in public administration0
0421Administrators – post-secondary education and vocational training0
2
NOC TitleSkill level or type
0422School principals and administrators of elementary and secondary education0
0423Managers in social, community and correctional services0
0431Commissioned police officers0
0432Fire chiefs and senior firefighting officers0
0433Commissioned officers of the Canadian Armed Forces0
0511Library, archive, museum and art gallery managers0
0512Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts0
0513Recreation, sports and fitness program and service directors0
0601Corporate sales managers0
0621Retail and wholesale trade managers0
0631Restaurant and food service managers0
0632Accommodation service managers0
0651Managers in customer and personal services, n.e.c.0
0711Construction managers0
0712Home building and renovation managers0
0714Facility operation and maintenance managers0
0731Managers in transportation0
0811Managers in natural resources production and fishing0
0821Managers in agriculture0
0822Managers in horticulture0
0823Managers in aquaculture0
0911Manufacturing managers0
0912Utilities managers0
1111Financial auditors and accountantsA
1112Financial and investment analystsA
3
NOC TitleSkill level or type
1113Securities agents, investment dealers and brokersA
1114Other financial officersA
1121Human resources professionalsA
1122Professional occupations in business management consultingA
1123Professional occupations in advertising, marketing and public relationsA
2111Physicists and astronomersA
2112ChemistsA
2113Geoscientists and oceanographersA
2114Meteorologists and climatologistsA
2115Other professional occupations in physical sciencesA
2121Biologists and related scientistsA
2122Forestry professionalsA
2123Agricultural representatives, consultants and specialistsA
2131Civil engineersA
2132Mechanical engineersA
2133Electrical and electronics engineersA
2134Chemical engineersA
2141Industrial and manufacturing engineersA
2142Metallurgical and materials engineersA
2143Mining engineersA
2144Geological engineersA
2145Petroleum engineersA
2146Aerospace engineersA
2147Computer engineers (except software engineers and designers)A
2148Other professional engineers, n.e.c.A
4
NOC TitleSkill level or type
2151ArchitectsA
2152Landscape architectsA
2153Urban and land use plannersA
2154Land surveyorsA
2161Mathematicians, statisticians and actuariesA
2171Information systems analysts and consultantsA
2172Database analysts and data administratorsA
2173Software engineers and designersA
2174Computer programmers and interactive media developersA
2175Web designers and developersA
3011Nursing co-ordinators and supervisorsA
3012Registered nurses and registered psychiatric nursesA
3111Specialist physiciansA
3112General practitioners and family physiciansA
3113DentistsA
3114VeterinariansA
3121OptometristsA
3122ChiropractorsA
3124Allied primary health practitionersA
3125Other professional occupations in health diagnosing and treatingA
3131PharmacistsA
3132Dietitians and nutritionistsA
3141Audiologists and speech-language pathologistsA
3142PhysiotherapistsA
3143Occupational therapistsA
5
NOC TitleSkill level or type
3144Other professional occupations in therapy and assessmentA
4011University professors and lecturersA
4012Post-secondary teaching and research assistantsA
4021College and other vocational instructorsA
4031Secondary school teachersA
4032Elementary school and kindergarten teachersA
4033Educational counsellorsA
4111JudgesA
4112Lawyers and Quebec notariesA
4151PsychologistsA
4152Social workersA
4153Family, marriage and other related counsellorsA
4154Professional occupations in religionA
4155Probation and parole officers and related occupationsA
4156Employment counsellorsA
4161Natural and applied science policy researchers, consultants and program officersA
4162Economists and economic policy researchers and analystsA
4163Business development officers and marketing researchers and consultantsA
4164Social policy researchers, consultants and program officersA
4165Health policy researchers, consultants and program officersA
4166Education policy researchers, consultants and program officersA
4167Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officersA
4168Program officers unique to governmentA
4169Other professional occupations in social science, n.e.c.A
5111LibrariansA
6
NOC TitleSkill level or type
5112Conservators and curatorsA
5113ArchivistsA
5121Authors and writersA
5122EditorsA
5123JournalistsA
5125Translators, terminologists and interpretersA
5131Producers, directors, choreographers and related occupationsA
5132Conductors, composers and arrangersA
5133Musicians and singersA
5134DancersA
5135Actors and comediansA
5136Painters, sculptors and other visual artistsA
1211Supervisors, general office and administrative support workersB
1212Supervisors, finance and insurance office workersB
1213Supervisors, library, correspondence and related information workersB
1214Supervisors, mail and message distribution occupationsB
1215Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupationsB
1221Administrative officersB
1222Executive assistantsB
1223Human resources and recruitment officersB
1224Property administratorsB
1225Purchasing agents and officersB
1226Conference and event plannersB
1227Court officers and justices of the peaceB
1228Employment insurance, immigration, border services and revenue officersB
7
NOC TitleSkill level or type
1241Administrative assistantsB
1242Legal administrative assistantsB
1243Medical administrative assistantsB
1251Court reporters, medical transcriptionists and related occupationsB
1252Health information management occupationsB
1253Records management techniciansB
1254Statistical officers and related research support occupationsB
1311Accounting technicians and bookkeepersB
1312Insurance adjusters and claims examinersB
1313Insurance underwritersB
1314Assessors, valuators and appraisersB
1315Customs, ship and other brokersB
2211Chemical technologists and techniciansB
2212Geological and mineral technologists and techniciansB
2221Biological technologists and techniciansB
2222Agricultural and fish products inspectorsB
2223Forestry technologists and techniciansB
2224Conservation and fishery officersB
2225Landscape and horticulture technicians and specialistsB
2231Civil engineering technologists and techniciansB
2232Mechanical engineering technologists and techniciansB
2233Industrial engineering and manufacturing technologists and techniciansB
2234Construction estimatorsB
2241Electrical and electronics engineering technologists and techniciansB
2242Electronic service technicians (household and business equipment)B
8
NOC TitleSkill level or type
2243Industrial instrument technicians and mechanicsB
2244Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectorsB
2251Architectural technologists and techniciansB
2252Industrial designersB
2253Drafting technologists and techniciansB
2254Land survey technologists and techniciansB
2255Technical occupations in geomatics and meteorologyB
2261Non-destructive testers and inspection techniciansB
2262Engineering inspectors and regulatory officersB
2263Inspectors in public and environmental health and occupational health and safetyB
2264Construction inspectorsB
2271Air pilots, flight engineers and flying instructorsB
2272Air traffic controllers and related occupationsB
2273Deck officers, water transportB
2274Engineer officers, water transportB
2275Railway traffic controllers and marine traffic regulatorsB
2281Computer network techniciansB
2282User support techniciansB
2283Information systems testing techniciansB
3211Medical laboratory technologistsB
3212Medical laboratory technicians and pathologists’ assistantsB
3213Animal health technologists and veterinary techniciansB
3214Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologistsB
3215Medical radiation technologistsB
3216Medical sonographersB
9
NOC TitleSkill level or type
3217Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.B
3219Other medical technologists and technicians (except dental health)B
3221DenturistsB
3222Dental hygienists and dental therapistsB
3223Dental technologists, technicians and laboratory assistantsB
3231OpticiansB
3232Practitioners of natural healingB
3233Licensed practical nursesB
3234Paramedical occupationsB
3236Massage therapistsB
3237Other technical occupations in therapy and assessmentB
4211Paralegal and related occupationsB
4212Social and community service workersB
4214Early childhood educators and assistantsB
4215Instructors of persons with disabilitiesB
4216Other instructorsB
4217Other religious occupationsB
4311Police officers (except commissioned)B
4312FirefightersB
4313Non-commissioned ranks of the Canadian Armed ForcesB
5211Library and public archive techniciansB
5212Technical occupations related to museums and art galleriesB
5221PhotographersB
5222Film and video camera operatorsB
5223Graphic arts techniciansB
10
NOC TitleSkill level or type
5224Broadcast techniciansB
5225Audio and video recording techniciansB
5226Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing artsB
5227Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing artsB
5231Announcers and other broadcastersB
5232Other performers, n.e.c.B
5241Graphic designers and illustratorsB
5242Interior designers and interior decoratorsB
5243Theatre, fashion, exhibit and other creative designersB
5244Artisans and craftspersonsB
5245Patternmakers – textile, leather and fur productsB
5251AthletesB
5252CoachesB
5253Sports officials and refereesB
5254Program leaders and instructors in recreation, sport and fitnessB
6211Retail sales supervisorsB
6221Technical sales specialists – wholesale tradeB
6222Retail and wholesale buyersB
6231Insurance agents and brokersB
6232Real estate agents and salespersonsB
6235Financial sales representativesB
6311Food service supervisorsB
6312Executive housekeepersB
6313Accommodation, travel, tourism and related services supervisorsB
6314Customer and information services supervisorsB
11
NOC TitleSkill level or type
6315Cleaning supervisorsB
6316Other services supervisorsB
6321ChefsB
6322CooksB
6331Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesaleB
6332BakersB
6341Hairstylists and barbersB
6342Tailors, dressmakers, furriers and millinersB
6343Shoe repairers and shoemakersB
6344Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupationsB
6345UpholsterersB
6346Funeral directors and embalmersB
7201Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupationsB
7202Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupationsB
7203Contractors and supervisors, pipefitting tradesB
7204Contractors and supervisors, carpentry tradesB
7205Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicersB
7231Machinists and machining and tooling inspectorsB
7232Tool and die makersB
7233Sheet metal workersB
7234BoilermakersB
7235Structural metal and platework fabricators and fittersB
7236IronworkersB
7237Welders and related machine operatorsB
7241Electricians (except industrial and power system)B
12
NOC TitleSkill level or type
7242Industrial electriciansB
7243Power system electriciansB
7244Electrical power line and cable workersB
7245Telecommunications line and cable workersB
7246Telecommunications installation and repair workersB
7247Cable television service and maintenance techniciansB
7251PlumbersB
7252Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installersB
7253Gas fittersB
7271CarpentersB
7272CabinetmakersB
7281BricklayersB
7282Concrete finishersB
7283TilesettersB
7284Plasterers, drywall installers and finishers and lathersB
7291Roofers and shinglersB
7292GlaziersB
7293InsulatorsB
7294Painters and decorators (except interior decorators)B
7295Floor covering installersB
7301Contractors and supervisors, mechanic tradesB
7302Contractors and supervisors, heavy equipment operator crewsB
7303Supervisors, printing and related occupationsB
7304Supervisors, railway transport operationsB
7305Supervisors, motor transport and other ground transit operatorsB
13
NOC TitleSkill level or type
7311Construction millwrights and industrial mechanicsB
7312Heavy-duty equipment mechanicsB
7313Heating, refrigeration and air conditioning mechanicsB
7314Railway carmen/womenB
7315Aircraft mechanics and aircraft inspectorsB
7316Machine fittersB
7318Elevator constructors and mechanicsB
7321Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairersB
7322Motor vehicle body repairersB
7331Oil and solid fuel heating mechanicsB
7332Appliance servicers and repairersB
7333Electrical mechanicsB
7334Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanicsB
7335Other small engine and small equipment repairersB
7361Railway and yard locomotive engineersB
7362Railway conductors and brakemen/womenB
7371Crane operatorsB
7372Drillers and blasters – surface mining, quarrying and constructionB
7373Water well drillersB
7381Printing press operatorsB
7384Other trades and related occupations, n.e.c.B
8211Supervisors, logging and forestryB
8221Supervisors, mining and quarryingB
8222Contractors and supervisors, oil and gas drilling and servicesB
8231Underground production and development minersB
14
NOC TitleSkill level or type
8232Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workersB
8241Logging machinery operatorsB
8252Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workersB
8255Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture servicesB
8261Fishing masters and officersB
8262Fishermen/womenB
9211Supervisors, mineral and metal processingB
9212Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilitiesB
9213Supervisors, food and beverage processingB
9214Supervisors, plastic and rubber products manufacturingB
9215Supervisors, forest products processingB
9217Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturingB
9221Supervisors, motor vehicle assemblingB
9222Supervisors, electronics manufacturingB
9223Supervisors, electrical products manufacturingB
9224Supervisors, furniture and fixtures manufacturingB
9226Supervisors, other mechanical and metal products manufacturingB
9227Supervisors, other products manufacturing and assemblyB
9231Central control and process operators, mineral and metal processingB
9232Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processingB
9235Pulping, papermaking and coating control operatorsB
9241Power engineers and power systems operatorsB
9243Water and waste treatment plant operatorsB
1411General office support workersC
1414ReceptionistsC
15
NOC TitleSkill level or type
1415Personnel clerksC
1416Court clerksC
1422Data entry clerksC
1423Desktop publishing operators and related occupationsC
1431Accounting and related clerksC
1432Payroll administratorsC
1434Banking, insurance and other financial clerksC
1435CollectorsC
1451Library assistants and clerksC
1452Correspondence, publication and regulatory clerksC
1454Survey interviewers and statistical clerksC
1511Mail, postal and related workersC
1512Letter carriersC
1513Couriers, messengers and door-to-door distributorsC
1521Shippers and receiversC
1522Storekeepers and partspersonsC
1523Production logistics co-ordinatorsC
1524Purchasing and inventory control workersC
1525DispatchersC
1526Transportation route and crew schedulersC
3411Dental assistantsC
3413Nurse aides, orderlies and patient service associatesC
3414Other assisting occupations in support of health servicesC
4411Home child care providersC
4412Home support workers, housekeepers and related occupationsC
16
NOC TitleSkill level or type
4413Elementary and secondary school teacher assistantsC
4421Sheriffs and bailiffsC
4422Correctional service officersC
4423By-law enforcement and other regulatory officers, n.e.c.C
6411Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)C
6421Retail salespersonsC
6511Maîtres d’hôtel and hosts/hostessesC
6512BartendersC
6513Food and beverage serversC
6521Travel counsellorsC
6522Pursers and flight attendantsC
6523Airline ticket and service agentsC
6524Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerksC
6525Hotel front desk clerksC
6531Tour and travel guidesC
6532Outdoor sport and recreational guidesC
6533Casino occupationsC
6541Security guards and related security service occupationsC
6551Customer services representatives – financial institutionsC
6552Other customer and information services representativesC
6561Image, social and other personal consultantsC
6562Estheticians, electrologists and related occupationsC
6563Pet groomers and animal care workersC
6564Other personal service occupationsC
7441Residential and commercial installers and servicersC
17
NOC TitleSkill level or type
7442Waterworks and gas maintenance workersC
7444Pest controllers and fumigatorsC
7445Other repairers and servicersC
7451Longshore workersC
7452Material handlersC
7511Transport truck driversC
7512Bus drivers, subway operators and other transit operatorsC
7513Taxi and limousine drivers and chauffeursC
7514Delivery and courier service driversC
7521Heavy equipment operators (except crane)C
7522Public works maintenance equipment operators and related workersC
7531Railway yard and track maintenance workersC
7532Water transport deck and engine room crewC
7533Boat and cable ferry operators and related occupationsC
7534Air transport ramp attendantsC
7535Other automotive mechanical installers and servicersC
8411Underground mine service and support workersC
8412Oil and gas well drilling and related workers and services operatorsC
8421Chain saw and skidder operatorsC
8422Silviculture and forestry workersC
8431General farm workersC
8432Nursery and greenhouse workersC
8441Fishing vessel deckhandsC
8442Trappers and huntersC
9411Machine operators, mineral and metal processingC
18
NOC TitleSkill level or type
9412Foundry workersC
9413Glass forming and finishing machine operators and glass cuttersC
9414Concrete, clay and stone forming operatorsC
9415Inspectors and testers, mineral and metal processingC
9416Metalworking and forging machine operatorsC
9417Machining tool operatorsC
9418Other metal products machine operatorsC
9421Chemical plant machine operatorsC
9422Plastics processing machine operatorsC
9423Rubber processing machine operators and related workersC
9431Sawmill machine operatorsC
9432Pulp mill machine operatorsC
9433Papermaking and finishing machine operatorsC
9434Other wood processing machine operatorsC
9435Paper converting machine operatorsC
9436Lumber graders and other wood processing inspectors and gradersC
9437Woodworking machine operatorsC
9441Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workersC
9442Weavers, knitters and other fabric making occupationsC
9445Fabric, fur and leather cuttersC
9446Industrial sewing machine operatorsC
9447Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturingC
9461Process control and machine operators, food and beverage processingC
9462Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workersC
9463Fish and seafood plant workersC
19
NOC TitleSkill level or type
9465Testers and graders, food and beverage processingC
9471Plateless printing equipment operatorsC
9472Camera, platemaking and other prepress occupationsC
9473Binding and finishing machine operatorsC
9474Photographic and film processorsC
9521Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsC
9522Motor vehicle assemblers, inspectors and testersC
9523Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersC
9524Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingC
9525Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersC
9526Mechanical assemblers and inspectorsC
9527Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingC
9531Boat assemblers and inspectorsC
9532Furniture and fixture assemblers and inspectorsC
9533Other wood products assemblers and inspectorsC
9534Furniture finishers and refinishersC
9535Plastic products assemblers, finishers and inspectorsC
9536Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsC
9537Other products assemblers, finishers and inspectorsC
6611CashiersD
6621Service station attendantsD
6622Store shelf stockers, clerks and order fillersD
6623Other sales related occupationsD
6711Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsD
6721Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesD
20
NOC TitleSkill level or type
9465Testers and graders, food and beverage processingC
9471Plateless printing equipment operatorsC
9472Camera, platemaking and other prepress occupationsC
9473Binding and finishing machine operatorsC
9474Photographic and film processorsC
9521Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsC
9522Motor vehicle assemblers, inspectors and testersC
9523Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersC
9524Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingC
9525Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersC
9526Mechanical assemblers and inspectorsC
9527Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingC
9531Boat assemblers and inspectorsC
9532Furniture and fixture assemblers and inspectorsC
9533Other wood products assemblers and inspectorsC
9534Furniture finishers and refinishersC
9535Plastic products assemblers, finishers and inspectorsC
9536Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsC
9537Other products assemblers, finishers and inspectorsC
6611CashiersD
6621Service station attendantsD
6622Store shelf stockers, clerks and order fillersD
6623Other sales related occupationsD
6711Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsD
6721Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesD

دولت کانادا از این طبقه بندی مشاغل کانادا به منظور تعیین صلاحیت متقاضیان مهاجرت به کانادا استفاده می کند.

اگر می خواهید به کانادا  به عنوان مهاجر ماهر مهاجرت کنید (اکسپرس اینتری)

شغل یا کاری که شما در گذشته انجام داده اید باید در طبقه بندی مشاغل کانادا سطح مهارتی 0 یا A یا B باشد تا بتوانید از طریق اکسپرس اینتری به کانادا مهاجرت کنید. سیستم اکسپرس اینتری به منظور اخذ اقامت دائم کانادا است که شامل موراد زیر است :

اگر می خواهید به کانادا  به عنوان مهاجر ماهر مهاجرت کنید (مهاجرت به ناحیه آتلانتیک)
تجربه ی کاری شما باید در طبقه بندی مشاغل کانادا در دسته 0, A ,B یا C باشد.
 • همچنین اگر شغل شما در دسته های D و یا C است اصلا جای نگرانی نیست زیرا شما سه گزینه پیش روی خود دارید :
 • مهاجرت استانی
 • مهاجرت به ناحیه آتلانتیک
 • امکان کار در کانادا تا دو سال

که با امکان کار در کانادا به مدت دوسال شما می توانید به آسانی از طریق برنامه تجربه کانادایی اقامت دائم کانادا را اخذ کنید.

چطور اقدام کنم؟

شما می توانید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما صحبت کنید و اولین وقت مشاوره خود را رزرو کنید. مرکز مشاوره حقوق ایران با داشتن کادری از وکلا و مشاوران مجرب در خدمت شما است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی سایت