مدارک وکیل مهاجرت بین المللی

مدارک وکیل مهاجرت بین المللی

بسیاری از مشتریان ما خواستار مستنداتی مبنی بر سوابق تحصیلی و مدارک وکیل مهاجرت بین المللی دفتر مهاجرتی ما جناب دکتر کامران بشارت احسانی می باشند.
در این صفحه تعدادی از مدارک  حائذ اهمیت را منتشر کرده ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

مدارک ذیل به نام آقای کامران بشارت احسانی با کد ثبتی #۳۲۵۴۱ در آمریکا می باشد.
شما این کد را می توانید در سایت Louisiana State Bar Association به نام Mr. Cameron Nicholas Ehsani Landry پیدا کنید.

برای دیدن عکس ها با سایز اصلی بر روی آنان کلیک کنید
وکیل آمریکایی در ایران

مدرک لیسانس علوم سیاسی

مدرک لیسانس علوم سیاسی جناب دکتر کامران بشارت احسانی که در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ اخذ شده است.

مدرک فوق لیسانس بازرگانی

مدرک فوق لیسانس بازرگانی جناب دکتر کامران بشارت احسانی که در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ اخذ شده است.

مدرک دکترای وکالت

مدرک دکترای وکالت جناب دکتر کامران بشارت احسانی در ۱۵ می ۲۰۰۹ میلادی که از دانشگاه لیولا در ایالت نیواورلئان اخذ شده است.

مدرک اجازه وکالت در دادگاه های فدرال

مدرکی که در آن به جناب دکتر اجازه داده شده تا بتوانند به عنوان وکیل در دادگاه های فدرال حضور پیدا کنند. تاریخ اخذ ۲۶ می ۲۰۱۰

نامه تمدید وکالت

نامه ای که برای تمدید وکالت جناب دکتر به تازگی در ۲۱ فبریه ۲۰۱۹ ارسال شده است.

مدرک اجازه حضور و وکالت در دادگاه

مدرک اجازه حضور و وکالت در دادگاه که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ اخذ شده است.

مدرک اجازه مصاحبه با شاهد ها

مدرک جناب دکتر کامران بشارت احسانی جهت اجازه مصاحبه با شاهد ها که در ۲۳ آپریل ۲۰۱۰ اخذ شده است.

لوح تقدیرجهت داشتن تخصص در دادگاه ها

لوح تقدیر جناب دکتر کامران بشارت احسانی جهت داشتن تخصص در دادگاه ها در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۰ کسب شده است.

لوح تقدیربهترین نمره

لوح تقدیر جناب دکتر کامران بشارت احسانی برای کسب بهترین نمره در دوران دانشجویی کسب شده است.

مدرک وکالت موارد جنایی و کیفری

مدرک جناب دکتر کامران بشارت احسانی جهت وکالت موارد جنایی و کیفری که در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۱ اخذ شده است.

مدرک حضور در دادگاه

مدرک جناب دکتر کامران بشارت احسانی جهت حضور در دادگاه که در تاریخ ۷ آپریل ۲۰۱۱ کسب شده است.

مدرک کارشناسی علوم سیاسی جناب دکتر کامران بشارت احسانی

کارشناسی ارشد حقوق

مدرک کارشناسی ارشد حقوق جناب دکتر کامران بشارت احسانی

مدرک کارشناسی ارشد بازرگانی

مدرک کارشناسی ارشد بازرگانی جناب دکتر کامران بشارت احسانی

مدرک عضویت انجمن وکلای مهاجرت آمریکا

مدرک عضویت انجمن وکلای مهاجرت آمریکا جناب دکتر کامران بشارت احسانی

طراحی سایت