مهاجرت به ایالات متحده آمریکا 2019

۷,۵۰۱

قوانین مهاجرت به ایالات متحده آمریکا ، بسیار پیچیده بوده و فرآیند انجام آن تا حد زیادی گیج کننده است. قانون حاکم بر سیاست فعلی مهاجرت به امریکا، لایحه مهاجرت و ملیت (INA) می باشد.
این قانون بصورت سالانه، امکان مهاجرت 675،000 مهاجر دائمی را به همراه اعضای نزدیک خانواده شان با در نظر گرفتن برخی شرایط فراهم می کند. ساکنان دائمی قانونی (LPRs)، اجازه زندگی و کار قانونی و دائمی را در ایالات متحده خواهند داشت.
این ساکنان، امکان آن را دارند تا تقریبا در رابطه با همه مشاغلی که برای شهروندان ایالات متحده مجاز است، درخواست کار دهند.

بعلاوه، ایالات متحده هر سال متقاضیان غیرشهروند را به طور موقت پذیرش می کند. همینطور هر ساله، کنگره و رئیس جمهور تعدادی مشخص برای پذیرش پناهندگان تعیین می کنند.

 

اصول مهاجرت به ایالات متحده آمریکا :

 • به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده.
 • پذیرش مهاجران بر اساس مهارت هایی که برای اقتصاد ایالات متحده ارزشمند هستند.
 • حمایت از پناهندگان.
 • ارتقاء گوناگونی.

این مقاله، اطلاعات اولیه و پایه را در مورد نحوه طراحی سیستم مهاجرت به ایالات متحده آمریکا و روال قانونی آن ارائه می دهد.

 

مهاجرت به ایالات متحده امریکا

مهاجرت بر مبنای خانواده

به هم پیوستن اعضای خانواده، یک اصل مهم در سیاست گذاری مهاجرت به ایالات متحده آمریکا است. رده مهاجرت بر مبنای خانواده، اجازه می دهد تا شهروندان ایالات متحده و LPR ها، برخی از اعضای خانواده شان را به ایالات متحده منتقل کنند.
مهاجران خانوادگی، در دو رده  بستگان درجه یک شهروندان ایالات متحده و  رده سیستم اولویت خانواده پذیرفته می شوند.

 

مهاجران احتمالی مربوط به رده بستگان درجه یک، باید واجد الشرایط معیارهای استانداردی باشند و متقاضیان باید از شرایط خاص سنی و مالی برخوردار باشند. منظور از بستگان موارد زیر می باشد :

 • همسر شهروند امریکایی.
 • فرزندان زیر 21 سال و مجرد شهروند امریکایی.
 • والدین شهروند امریکایی (برای متقاضیان زیر 21 سال).

اما در مورد رده سیستم اولویت خانواده، باید گفت که تعداد محدودی ویزا در هر سال برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا درنظر گرفته می شود. مهاجران احتمالی در این رده، باید واجد الشرایط معیارهای استانداردی باشند و همچنین از شرایط سنی و مالی ویژه در این زمینه برخوردار باشند.

سیستم اولویت خانواده:

 • فرزندان بزرگسال (ازدواج کرده و ازدواج نکرده) و برادران و خواهران شهروندان آمریکایی (درخواست کننده باید حداقل 21 سال داشته باشد تا بتواند برای خواهر و برادرش درخواست شهروندی دهد).
 • همسر و فرزندان مجرد (کوچک و بزرگ) شهروندان دائمی و قانونی امریکا

 

در رابطه با مهاجرت به ایالات متحده آمریکا ، کنگره برای حفظ تعادل تعداد کلی مهاجران که بر اساس روابط خانوادگی پذیرش می شوند، یک سیستم پیچیده سالانه را پایه گذاری کرده است.
این سیستم تعداد ویزای قابل دسترس در رده اولویت خانواده را محاسبه می کند. این تعداد با 480،000 ویزا شروع می شود و سپس تعداد ویزاهای مربوط به رده بستگان درجه یک را کاهش می دهد.
این کاهش، بر اساس ویزاهای صادر شده سال گذشته و تعداد خارجیان دارای مجوز ورود (پارول) مربوط به سال گذشته است.

هر تعداد مهاجرت بر اساس شغل استفاده نشده از سال گذشته، به این عدد اضافه می شود تا تعداد ویزاهای باقیمانده به سیستم اولویت خانواده تخصیص داده شود. در نظر داشته باشید طبق قانون، تعداد ویزاهای مبتنی بر خانواده که از طریق سیستم اولویت اختصاص داده می شوند، کمتر از 226،000 نیست.

در واقع، با توجه به تعداد زیاد بستگان درجه یک، تعداد واقعی انواع ویزاهای سیستم اولویت در هر سال، 226،000 مورد است. در نتیجه، تعداد کل ویزای خانوادگی برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا اغلب بیش از 480،000 نفر است.

در سال مالی 2014، مهاجران مبتنی بر خانواده، 64 درصد از همه شهروندان قانونی دائمی جدید را در ایالات متحده تشکیل می دادند.
سیستم مهاجرت مبتنی بر خانواده، به اختصار در جدول زیر توضیح داده شده است:

سیستم مهاجرت بر مبنای خانواده
ردهاسپانسر ایالات متحدهنسبتمحدودیت تعداد
بستگان درجه یکشهروندان بزرگسال امریکاییهمسر، فرزندان زیر 21 سال مجرد و والدیننامحدود
اولویت تخصیص
1شهروند امریکاییفرزندان بزرگسال مجرد23،400*
2Aساکنان دائمی قانونی (LPR)همسر و فرزندان کوچک87،900
2Bساکنان دائمی قانونی (LPR)فرزندان بزرگسال مجرد26،300
3شهروند آمریکاییفرزندان بزرگسال متاهل23،400**
4شهروند امریکاییبرادران و خواهران65،000***
* بعلاوه هر ویزای استفاده نشده از اولویت چهارم

** بعلاوه هر ویزای استفاده نشده از اولویت دوم و سوم

*** بعلاوه هر ویزای استفاده نشده از سایر الویت های مبتنی بر خانواده

تخصیص اولویت خانوادگی در سطح جهانی: 480،000 ویزا مربوط به بستگان درجه یک و دارندگان مجوز ورود (پارول) بعلاوه ویزاهای شغلی استفاده نشده سال مالی گذشته.

سقف رده اولویت : 226،000 ویزا.

 

بر اساس قوانین مهاجرت به ایالات متحده آمریکا، برای پذیرش از طریق سیستم مهاجرت مبتنی بر خانواده، یک شهروند ایالات متحده یا اسپانسر LPR باید اقداماتی انجام دهد نظیر:

 • برای مهاجرت یکی از بستگانش درخواست دهد.
 • مشروعیت رابطه را اثبات کند.
 • حداقل هزینه مربوطه را تامین کند.
 • تائیدیه شروع حمایت مالی اعضای خانواده پس از ورودشان به ایلات متحده را امضا کند.

همسر و فرزندانی که همراه مهاجران اصلی (کسانی که به عنوان بستگان فوری یا در رده اولویت خانوادگی واجد شرایط هستند) مهاجرت می کنند، بعنوان مهاجران مشتق شده شناخته می شوند.
تعداد ویزاهایی مخصوص این نوع از متقاضیان برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا ، بر اساس محدودیت های رده مربوطه اعطا می شود.

برای مثال، در سال مالی 2013، از تعداد 65،536 نفر که بعنوان بستگان شهروندان ایالات متحده پذیرفته شدند؛ 27،022 نفر خواهر و برادر واقعی شهروندان ایالات متحده (مهاجران اصلی)؛ 14،891 نفر در شمار همسر اصلی مهاجران و 23،623 نفر جزو کودکان مهاجران اصلی بودند.

 

مهاجرت بر اساس اشتغال

ایالات متحده، راه های مختلفی (به صورت دائمی یا موقت) برای ورود و مهاجرت اشخاص دارای مهارت های با ارزش به کشور در نظر گرفته است.

رده های ویزای موقت

رده های ویزای موقت مبتنی بر اشتغال، اجازه می دهند تا کارفرمایان برای یک محدوده زمانی خاص، جهت استخدام کارگران خارجی در شغلی مشخص درخواست دهند. معمولا کارگران موقت باید برای کارفرمایی کار کنند که درخواست اشتغال آنها را داده است و امکان تغییر شغل بسیار اندک است.

برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا از طریق اشتغال، بیش از 20 نوع ویزا، برای کارگران غیر مهاجر موقت وجود دارد.

انواع ویزاها برای این دسته:

 • ویزاهای L-1 مخصوص انتقالات داخلی شرکت
 • ویزای های مختلف P برای ورزشکاران، هنرمندان و بازیگران ماهر
 • ویزای R-1 مخصوص کارگران مذهبی
 • انواع ویزای A برای کارکنان دیپلماتیک
 • ویزای O-1 برای کارگرانی با توانایی فوق العاده
 • ویزای های مختلف H هم برای اشخاص با مهارت بالا و هم اشخاص با مهارت پایین

نکته این جاست که در صورت انقضای مهلت ویزا و یا خاتمه کار، این اشخاص مجبور به ترک ایالات متحده هستند.

مهاجرت دائمی

بطور کلی محدودیت عددی برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا که مبتنی بر اشتغال است،  140،000 نفر در سال می باشد. این عدد، شامل مهاجران به اضافه همسر و فرزندان زیر 21 سال مجرد است.
بنابراین تعداد واقعی مهاجران مبتنی بر اشتغال، کمتر از 140،000 در هر سال است. 140،000 ویزا، به پنج رده اولویتی تقسیم می شوند که در جدول زیر توضیح داده شده اند:

 

سیستم اولویت بر اساس درخواستهای شغلی
رده اولویتشرایطمحدودیت عددی سالیانه
1“افراد با توانایی فوق العاده” در هنر، علم، آموزش، کسب و کار، ورزش، استادان برجسته و محققان، مدیران و مجریان چند ملیتی.40،000*
2افراد حرفه ای دارای مدارج بالا، یا افراد دارای توانایی های استثنایی در هنر، علم و یا کسب و کار.40،000**
3کارگران ماهر با حداقل 2 سال آموزش یا تجربه، افراد حرفه ای با مدرک کالج، یا “سایر” کارگران برای کارهای غیرتخصصی که موقت یا فصلی نیست40،000***”سایر” کارگران غیرمتخصص محدود به 5000 نفر است.
4برخی از “مهاجران ویژه” از جمله کارگران مذهبی، کارمندان پست های خدماتی خارج از ایالات متحده، کارمندان سابق دولت ایالات متحده.10،000
5افرادی که 500،000 تا 1 میلیون دلار، برای ایجاد شغل و استخدام حداقل 10 نفر به صورت تمام وقت سرمایه گذاری می کنند.10،000
* بعلاوه هر ویزای استفاده نشده از اولویت های چهارم و پنجم

** بعلاوه هر ویزای استفاده نشده از اولویت اول

*** بعلاوه هر ویزای استفاده نشده از اولویت های اول و دوم

مهاجرت مبتنی بر اشتغال در سطح جهانی: شامل 140،000 ویزا برای متقاضیان اصلی و بستگان آنها می شود.

 

در سال مالی 2014، مهاجران پذیرفته شده از طریق شغل، 15 درصد از همه LPR های جدید مهاجرت به ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دادند.

 

سقف مهاجرت مبتنی بر خانواده و اشتغال

علاوه بر محدودیت های عددی در نظر گرفته شده مربوط به انواع اولویت های مهاجرت به ایالات متحده آمریکا ، INA  نیز محدودیتی را برای تعداد مهاجرینی که می توانند از هر کشوری به ایالات متحده بیایند در نظر گرفته است.
در حال حاضر، تعداد مهاجران دائمی رده های مبتنی بر خانواده و اشتغال، از 7% تعداد کل مهاجران به ایالات متحده تجاوز نمی کند. این محدودیت برای جلوگیری از ایجاد هر گونه الگوی مهاجرتی و تسلط گروه مهاجرتی خاص در ایالات متحده درنظر گرفته شده است.

پناهندگان

حمایت از پناهندگان داخل و خارج از ایالات متحده و سایر اقشار آسیب پذیر

رده های مختلفی از پذیرش قانونی افراد پناهنده و کسانی که نمی توانند به دلایل مختلف نظیر تهدیدات و شرایط اضطراری در کشور خود زندگی کنند، وجود دارد.

Refugees:

این رده از پناهندگان، افرادی هستند که به دلیل عضویت در یک گروه اجتماعی خاص، عقاید سیاسی و یا مذهبی و نیز به دلایلی که منشا ملی دارند، نمی توانند به کشورخود بازگردند و “ترس از آزار و اذیت” دارند. ایالات متحده از این افراد، بعنوان پناهنده حمایت می کند.
این گروه از پناهندگان معمولا خارج از ایالات متحده به سر می برند و از جایی غیر از امریکا، درخواست پناهندگی خود را مطرح می کنند.
در پذیرش این پناهندگان عوامل مختلفی درنظر گرفته می شود از جمله اینکه چه میزان خطر آنها را تهدید می کند؟ آیا بستگانی در ایالات متحده دارند؟ آیا در گروهی عضویت دارند که ایالات متحده روی آن نظر یا نگرانی خاصی دارد (این مورد توسط رئیس جمهور و کنگره به صورت سالانه تعیین می شود).

 

مهاجرت به ایالات متحده امریکا

 

هر ساله رییس جمهور با مشورت کنگره، سقف عددی پذیرش پناهندگان را تعیین می کند. این تعداد، برای هر منطقه از جهان محدودیت دارد و به صورت جداگانه تعریف می شود.
پس از 11 سپتامبر 2001، شمار پناهندگان پذیرفته شده در ایالات متحده به شدت کاهش یافت، اما پذیرش سالانه به طور پیوسته افزایش یافته است. دلیل این امر، پیچیده تر شدن بازرسی های امنیتی است.

رئیس جمهور در سال مالی 2016 ، سقف تعداد پذیرش پناهندگان جهان را 85،000 تعیین کرد که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

 

تعداد پذیرش پناهندگان تعیین شده توسط رئیس جمهور برای سال مالی 2016
افریقا25،000
آسیای شرقی13،000
اروپا و آسیای مرکزی4،000
آمریکای لاتین/ کارائیب3،000
نزدیک شرق/ جنوب آسیا34،000
رزرو های تخصیص داده نشده6،000
تعداد کل85،000

 

Asylum:

این رده از پناهندگان، افرادی هستند که در حال حاضر در ایالات متحده به سر می برند و به دنبال پناهندگی امریکا هستند. این اشخاص، ممکن است در زمانی که به دنبال کار هستند یا یک سال از ورودشان به ایالات متحده گذشته است، درخواست پناهندگی خود را ارائه کنند.
هیچ محدودیتی از نظر تعداد افرادی که در جستجوی این نوع پناهندگی هستند، وجود ندارد. در سال مالی 2014، تعداد 23،533 نفر ، این نوع پناهندگی را بدست آوردند.

هم پناهندگان رده refugees  و هم asylum ، واجد الشرایط بدست آوردن اقامت قانونی دائم هستند. این امر برای refugees پس از یک سال از تاریخ پذیرش درخواست پناهندگی امکان پذیر است و برای asylum  پس از حضور یک ساله پس از مهاجرت به ایالات متحده آمریکا میسر می شود.

 

مهاجرت به ایالات متحده امریکا

برنامه ویزای گوناگونی ( لاتاری امریکا)

قرعه کشی ویزای گوناگونی توسط قانون مهاجرت در سال 1990، به عنوان یک راه اختصاصی برای مهاجرین از کشورهای کم مهاجرت به ایالات متحده در نظر گرفته شد.
هر ساله 55،000 ویزا به صورت تصادفی برای اتباع کشورهایی در نظر گرفته می شود که در 5 سال گذشته، کمتر از 50،000 مهاجر به ایالات متحده ارسال کرده اند.
از این تعداد 55،000، بیش از 5،000 نفر مشمول استفاده از برنامه تعدیل نیکاراگوئه و امداد مرکزی ایالات متحده امریکا (NACARA) هستند. این امر منجر به کاهش محدودیت سالانه 50،000 ویزا می شود.

برنامه ویزای گوناگونی در ابتدا برای مهاجرت افراد ایرلندی درنظر گرفته شده بود و در طی سه سال اول، 40% از ویزاها به طور انحصاری به مهاجران ایرلندی اختصاص داده شد. این حال باید گفت که این برنامه، از معدود راه های کسب گرین کارت ایالات متحده امریکا برای اتباع سایر کشورهای جهان است.

برای واجد شرایط بودن جهت کسب ویزای گوناگونی، یک مهاجر باید مدرک تحصیلی دبیرستان (یا معادل آن) را داشته باشد، یا طی پنج سال گذشته حداقل دو سال در حرفه ای مشغول به کار باشد که نیاز به حداقل دو سال تحصیل یا تجربه دارد.
همسر و فرزندان مجرد متقاضی اصلی، می توانند بعنوان بستگان او وارد ایالات متحده امریکا شوند. قرعه کشی تصادفی کامپیوتری، متقاضیان را برای کسب ویزای گوناگونی انتخاب می کند.

ویزا در میان شش منطقه جغرافیایی توزیع شده است. همانطور که گفته شد، بیشتر ویزاها به مناطقی از جهان اختصاص داده می شود که نرخ پایین تری در رابطه با مهاجرت به ایالات متحده آمریکا دارند.

اتباع کشورهای واجد شرایط در قاره های مختلف، می توانند برای قرعه کشی ثبت نام کنند. با این حال، به دلیل اینکه این ویزاها بر اساس منطقه توزیع می شوند، متقاضیان آفریقایی و اروپای شرقی امکان موفقیت بیشتری دارند.

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به مقاله لاتاری آمریکا مراجعه نمایید.

سایر کمک های بشردوستانه

وضعیت حفاظت موقتی (TPS) به افرادی که در ایالات متحده به سر می برند، اما نمی توانند به علت “بلایای طبیعی”، “شرایط موقت غیرمعمول” یا “درگیری مسلحانه و آشوب های داخلی” به کشور خود بازگردند، اختصاص داده می شود.

این حمایت به مدت 6، 12 یا 18 ماه برای شخص متقاضی درنظر گرفته می شود و اگر شرایط نامساعد در کشور همچنان ادامه یابد، مدت زمانش افزایش می یابد. البته لازم به ذکر است که برخورداری از TPS، لزوما به وضعیت اقامت دائم LPR  یا هر وضعیت مهاجرتی دیگر منجر نمی شود.

مهاجرت اجباری (DED) از افرادی که از یک کشور نا امن عزیمت کرده اند یا تبعید شده اند و بنابراین بازگشت به کشورشان برای آنها خطرناک است، حمایت می کند.
بر خلاف TPS که نیاز به تایید مراجع قانونی دارد، DED در اختیار شاخه اجرایی است. در نظر داشته باشید که DED لزوما منجر به وضعیت اقامت دائم LPR یا هر وضعیت مهاجرتی دیگر نمی شود.

 

مهاجرت به ایالات متحده امریکا

 

در ادامه باید گفت گه بعضی از افراد حتی اگر از طریق پناهندگی اقدام نکنند و یا واجد الشرایط مهاجرت به ایالات متحده آمریکا از سایر روش ها نباشند، ممکن است مجاز به ورود به ایالات متحده از طریق پارول باشند.
دارندگان پارول به دلایل بشر دوستانه اورژانسی و یا برخورداری از مزایای قابل توجه، پذیرش شده و به رسمیت شناخته می شوند.

شهروندی ایالات متحده

به منظور واجد شرایط شدن جهت شهروندی ایالات متحده بعد از مهاجرت به ایالات متحده آمریکا از طرق قانونی، شخص متقاضی باید حداقل 5 سال در وضعیت LPR برای گرین کارت باقی بماند.
البته اگر این شخص، همسر شهروند امریکایی باشد و یا مشمول لایحه VAWA در مورد خشونت علیه زنان باشد، این مدت از 5 سال به 3 سال کاهش می یابد.
سایر استثنائات، مربوط به اعضای نظامی ایالات متحده است که در زمان جنگ و خشونت، خدمت کرده اند.

متقاضیان شهروندی ایالات متحده باید حداقل 18 سال داشته باشند، اقامت دائم داشته و “شخصیت خوب اخلاقی” از خود نشان دهند، “تاریخ انگلیس و آمریکا” و “امتحانات علوم مدنی” (با درنظر گرفتن برخی موارد استثنا) را گذرانده باشند و هزینه درخواست را در کنار سایر شرایط بپردازند.

منبع: immigrationpolicy

اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتری درباره مهاجرت به ایالات متحده آمریکا و یا مهاجرت به کانادا هستید، با ما تماس بگیرید.

تیم مشاوره ی مجرب مرکز “مشاوره حقوق ایران” شما را در این امر یاری خواهند کرد.

مهاجرت به ایالات متحده امریکا دیگر یک رویا نیست.

وکیل و مشاور مجرب ما تجربه سالها زندگی، تحصیل و کار در آمریکا را با شما به اشتراک خواهد گذاشت.

شماره تماس ما :80-88985178-021

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی سایت