مرور رده

مهاجرت به کانادا

مهاجرت خانوادگی به کانادا

مهاجرت خانوادگی به کانادا یا مهاجرت خویشاوندی چگونه است؟ اگز شما اقوامی دارید که مقیم دائم کانادا یا شهروند کانادا هستند و همچنین به دنبال مهاجرت به کانادا از طریق خانوادگی به هستید، این مقاله به ارزیابی ضوابط و شرایط مهاجرت خانوادگی به…
ادامه مطلب ...

مهاجرت استانی کانادا

مهاجرت استانی کانادا (نامزد ناحیه ای) اکثر مناطق و نواحی در کانادا می توانند مهاجران را از طریق برنامه مهاجرت استانی کانادا (Provincial Nominee Program (PNP کاندید کنند. این مهاجران باید مهارت ها، تحصیلات و تجربه کاری داشته باشند تا…
ادامه مطلب ...