مرور برچسب

آوردن همسر به آمریکا

مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج

مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج در صورتی امکان پذیر است که همسر یا نامزد شما شهروند آمریکا یا صاحب گرین کارت آمریکا باشد.اگر همسر شما شهروند آمریکا است، شما به دو روش می توانید برای مهاجرت به آمریکا از…
ادامه مطلب ...
طراحی سایت