مرور برچسب

برنامه کارگران ماهر مشاغل فنی مختص چه کسانی است؟

برنامه کارگران ماهر مشاغل فنی

برنامه کارگران ماهر مشاغل فنی برنامه کارگران ماهر مشاغل فنی به دلیل کمبود نیروی کار در بسیاری از مشاغل حرفه ای ایجاد شده است.این برنامه تنها نوع از مهاجرت اقتصادی فدرال است که به کارگران در مشاغل خاص توجه دارد. برنامه کارگران ماهر مشاغل…
ادامه مطلب ...
طراحی سایت