مرور برچسب

حمایت دولت کانادا از پناهندگان

چگونگی حمایت از پناهندگان واجد الشرایط ورود به کانادا

حمایت دولت کانادا از پناهندگان در مورد کانادا و مراحل بعدی فرآیند درخواست، بیشتر بدانید:در رابطه با برنامه پناهندگی مخلوط معرفی شده توسط ویزا آفیس (BVOR)، موجود برای 7 زبان:شما از طریق برنامه حمایت بخش خصوصی از پناهندگان، می توانید…
ادامه مطلب ...

حمایت دولت کانادا از پناهندگان

میزان حمایت دولت کانادا از پناهندگان حمایت دولت کانادا از پناهندگان به این صورت است که طبق برنامه کمک رسانی به اسکان مجدد (RAP)، کانادا برای نیازهای اساسی پناهجویان تحت حمایت دولت، پشتیبانی های فوری و ضروری رادر نظر می گیرد.خدمات…
ادامه مطلب ...
طراحی سایت