مرور برچسب

مزایا و معایب برنامه کارگران ماهر مشاغل فنی

برنامه کارگران ماهر مشاغل فنی

برنامه کارگران ماهر مشاغل فنی برنامه کارگران ماهر مشاغل فنی به دلیل کمبود نیروی کار در بسیاری از مشاغل حرفه ای ایجاد شده است.این برنامه تنها نوع از مهاجرت اقتصادی فدرال است که به کارگران در مشاغل خاص توجه دارد. برنامه کارگران ماهر مشاغل…
ادامه مطلب ...
طراحی سایت