مرور برچسب

مهاجرت به پرتغال و شرایط آن

مهاجرت به پرتغال

مهاجرت به پرتغال پرتغال کشوری با 10 میلیون نفر جمعیت واقع در غربی ترین بخش اروپاست. مهاجرت به پرتغال به دلیل تقاضای زیاد نیروی کار و کاهش مقدار جمعیت روبه افزایش است.پایتخت این کشور شهر لیسبون، واحد پول آن یورو و زبان رسمی این کشور…
ادامه مطلب ...
طراحی سایت