مرور برچسب

ویزا آفیس

چگونگی حمایت از پناهندگان واجد الشرایط ورود به کانادا

حمایت دولت کانادا از پناهندگان در مورد کانادا و مراحل بعدی فرآیند درخواست، بیشتر بدانید:در رابطه با برنامه پناهندگی مخلوط معرفی شده توسط ویزا آفیس (BVOR)، موجود برای 7 زبان:شما از طریق برنامه حمایت بخش خصوصی از پناهندگان، می توانید…
ادامه مطلب ...
طراحی سایت